Home » Rangering av «Reportere uten grenser»: hvorfor skandinavene ligger foran

Rangering av «Reportere uten grenser»: hvorfor skandinavene ligger foran

by Russell Crowe

Status: 05.03.2022 11:29

Når det gjelder pressefrihetsrangeringer, er de skandinaviske landene fortsatt i ledelsen – også i år. Hvorfor det er slik og hvorfor ikke alt er perfekt i nord heller.

Av Arne Bartram, ARD Studio Stockholm

Som tidligere år er Norge det beste landet for journalister å jobbe uten frykt. Danmark og Sverige inntar andre- og tredjeplassene i pressefrihetsrankingen i år. Alle skandinaviske land.

Det er ingen tilfeldighet at de har vært på toppen av listen i årevis, forklarer Juliane Matthey, presseansvarlig for Europa i «Reporters Without Borders»:

Pressefrihet har vært svært høyt prioritert i disse landene i generasjoner og dette har ikke endret seg de siste årene. Trendene som vi har sett i andre land – det vil si økende polarisering og økende mediefiendtlighet fra politikere – finnes knapt i disse landene.

Rettssikkerhet for journalister

Så på den ene siden har det med stemningen i landene å gjøre. Men rettssikkerheten er også bedre for journalister i Nord-Europa enn i mange andre deler av verden. – I nesten alle skandinaviske land er lovverket svært pressevennlig, så det er sterke lover om informasjonsfrihet, påpeker Matthey. Det betyr at offentlig informasjon er fritt tilgjengelig for journalister, men også for allmennheten.

Kompromissløs åpenhet

Selvfølgelig hjelper dette enormt med å avdekke viktig informasjon der, i andre deler av verden, myndigheter har en tendens til å hindre. Transparensnivået går til og med så langt at i Sverige, for eksempel, kan hvem som helst bruke Internett for å se hva noen andre tjener i løpet av et år, hvor mange biler som er registrert i vedkommendes navn og om denne personen har kriminelt rulleblad.

Likevel er det også problemer i Skandinavia, observerer Björn Palmertz i den svenske psykologiska försvarsmyndigheten: «Trusler og hat mot journalister har økt de siste årene, men samtidig har mediebedrifter blitt mer bevisste på behovet for å beskytte sine ansatte bedre. .»

Arbeidsforholdene for journalister i mange land er blitt dårligere

Christin Jordan, SWR, Daily News kl. 20.00, 3. mai 2022

Myndighet mot desinformasjon

Psykologisk Forsvarsbyrå ble opprettet i Sverige tidligere i år for å svare på økende angrep og desinformasjonskampanjer på internett.

Dette fenomenet bekymrer også Matthey i «Reporters Without Borders». «Tross alt er overfall i det virkelige liv fortsatt unntaket i Skandinavia.» I Tyskland, derimot, har organisasjonen hans telt flere angrep på journalister det siste året enn noen gang før.

Pressefrihetens dag – Skandinavia er fortsatt en modell for hele verden

Arne Bartram, ARD Stockholm, 3. mai 2022 kl. 18.26.

Related Videos

Leave a Comment