Home » Norge skal slå ned på ulisensiert marked ettersom regjeringen legger frem gamblinglov | Drift av kasinoer

Norge skal slå ned på ulisensiert marked ettersom regjeringen legger frem gamblinglov | Drift av kasinoer

by Russell Crowe

Den norske regjeringen har lovet strengere straffer mot ulisensierte operatører – og tilknyttede selskaper som promoterer dem – ved å innføre en ny gamblinglov.

Den nye lovgivningen forener landets gamle lotterilov, spilllov og totalisatorlov samtidig som det opprettholder markedsmonopolet som deles av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto ved å «styrke enerettsmodellen».

Dette skal blant annet oppnås ved å tillate bøter til enhver annen aktør som forsøker å tilby pengespill i Norge.

Den nye gamblingloven ble først foreslått i juni 2020, før regjeringen varslet forslaget til EU-kommisjonen i august samme år.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sa at loven spesifikt vil slå ned på operatører som ikke har lov til å tilby pengespill i Norge.

«Jeg er glad for endelig å kunne presentere den nye pengespillloven, som er et viktig steg i regjeringens arbeid for å forebygge spilleproblemer og sikre ansvarlig pengespill.

«Vi er lei av at utenlandske spillselskaper bryter norsk lov og unnlater å operere med forsvarlige ansvarstiltak. Derfor gir den nye loven Lotteritilsynet nye verktøy for å oppdage, reagere på og sanksjonere brudd på loven.

Etter den nye loven – som ble kritisert av deler av norsk pengespillbransje da det først ble foreslått videreføring av monopolsystemet – er markedsføring av ulisensiert norsk pengespill forbudt. Regjeringen sa at dette ikke bare ville gjelde for operatører, men også for de som «formidler» kunder, for eksempel tilknyttede selskaper.

– Brudd på forbudet kan føre til sanksjoner, sa regjeringen.

I tillegg vil det være straffbart å markedsføre pengespill til barn og det er et generelt forbud mot pengespill med kredittkort for å fremme ansvarlig pengespill.

Alle operatører er også forpliktet til å innføre ansvarstiltak, og all markedsføring til selvekskluderte spillere vil være straffbart. Markedsføring bør heller «ikke gå utover det som er nødvendig for å tiltrekke spillere til lovlige spilltilbud».

Raja la til: «Det er ting som skjer i spillindustrien i Norge. Regjeringen har jobbet bevisst i mange år med en pengespillpolitikk og den fungerer.

«Utenlandske spillselskaper og deres betalingsformidlere trekker seg ut av det norske markedet, omsetningen går ned og reklame er ikke lenger så lett å nå.»

Related Videos

Leave a Comment