På tampen av starten på FN-konferansen om traktaten om forbud mot atomvåpen, arrangerer utenriksdepartementet en internasjonal konferanse på mandag om den humanitære virkningen av disse masseødeleggelsesvåpnene. Utenriksminister Alexander Schallenberg (ÖVP) har invitert eksperter fra hele verden til å kampanje for et universelt forbud mot atomvåpen. Atomtruslene fremsatt av den russiske aggressoren Vladimir Putin under krigen i Ukraina viser hvor presserende saken er.

Konferansen vil bli åpnet av FNs nedrustningskommissær Izumi Nakamitsu og tidligere sjef for FNs kjernefysiske organ Mohamed ElBaradei. Schallenberg vil være der via videomelding på grunn av EUs utenriksministerråd. Under den endagskonferansen vil også ofre for atomvåpenprøver snakke sammen med eksperter. Målet er ifølge departementet å gi en helhetlig oversikt over risikoen ved atomvåpen – fra miljøskadene forårsaket av atomtesting til effekten av hypersoniske missiler eller bruk av kunstig intelligens i militær sektor. Budskapet er enkelt: Risikoen ved atomvåpen er så stor at det er uansvarlig å beholde dem og umulig å forby dem.

Denne overbevisningen ligger også til grunn for traktaten om forbud mot atomvåpen, som trådte i kraft i januar året før. Fra tirsdag møtes forbudstraktatstatene i Wien for sin første konferanse. Det ledes av den senior østerrikske diplomaten Alexander Kmentt. Konferansen tjener formelt til å oppfylle livskontrakten, for eksempel ved å vedta prosedyreregler. Den er signert av 86 land og ratifisert av 62. Det er imidlertid ingen atommakter blant dem, og det er også et massivt press innad i NATO for å holde seg unna avtalen. Derfor anser Wien det som en suksess at to NATO-land, Tyskland og Norge, er til stede som observatører.

Fra: apa