Home » Norsk Tipping reduserer månedlig tapsgrense på høyrisikospill til 5000 kr. | Ansvarlig pengespill

Norsk Tipping reduserer månedlig tapsgrense på høyrisikospill til 5000 kr. | Ansvarlig pengespill

by Russell Crowe

Norsk offentlig operatør Norsk Tipping har ytterligere redusert den maksimale månedlige tapsgrensen for sine høyrisikospill online til 5000 kroner (417 £ / 485 € / 575 dollar).

Tapsgrensen for spill var tidligere satt til 7.500 kroner etter at operatøren reduserte det maksimale beløpet spillere kan tape på KongKasino, eFlax, Bingoria og Yezz -nettsteder med 25% fra 10.000 kroner.

Reduksjonen ble opprinnelig sett på som et midlertidig tiltak som skal iverksettes i desember og januar, som svar på en økning i inntekt for høyrisikospillere. Grensen på 7.500 kroner forble fortsatt på plass for spillere gjennom 2021.

Den nye grensen betyr at spillerne nå bare kan miste halve beløpet når de spiller høyrisikospill med Norsk Tipping som på denne tiden i fjor.

Norsk Tipping la til at den nye grensen på 5000 kroner, som vil gjelde for alle kunder inntil videre, vil redusere det totale spillertapet fra 150 millioner kroner til 175 millioner kroner årlig.

«Vi så en klar effekt etter justering av grensen i desember, ved at andelen høyrisikospillere gikk ned over lengre tid,» sa Bjørn Helge Hoffmann, ansvarlig spillsjef i Norsk Tipping.

«Likevel ser vi at det fortsatt er en kjernegruppe spillere som taper mye. Derfor vil vi se om en nedre grense kan påvirke dem i en positiv retning.

«Vi tror at denne endringen vil gjelde først gjennom året. En omfattende gjennomgang og vurdering av Norsk Tippings hele tapsinneslutningsregime pågår for tiden. Når dette arbeidet er utført, vil vi presentere et oppdatert og permanent sett med regler for hele selskapet. «

Tapsgrensen var ett av flere tiltak Norsk Tipping iverksatte i desember i fjor for å bidra til å redusere tap blant høyrisikospillere, med andre tiltak inkludert en obligatorisk 15-minutters pause etter en periode med spill. Disse tiltakene vil også gjelde i overskuelig fremtid.

Related Videos

Leave a Comment