Home » Nåværende inflasjon: Hva koster verden i Norge?

Nåværende inflasjon: Hva koster verden i Norge?

by Russell Crowe

Ifølge inflasjonstallene som ble offentliggjort mandag, har matvareprisene i Norge steget mest siden 1980-tallet, men mat er ikke den eneste varen som presser norske forbrukere på grunn av kostnadene.

Grønnsaksmarked i Oslo. Nyere inflasjonstall indikerer at matvareprisene er blant de raskest økende kostnadene. (Foto: depotphotos.com)

Den norske konsumprisindeksen (KPI) steg med 6,9 % mellom september 2022 og samme måned i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økningen i inflasjonen i september følger et lite fall i forrige måned, da konsumprisindeksen var 6,5 % mellom august 2022 og samme periode for 12 måneder siden.

Espen Kristiansen sa i rapporten om de siste inflasjonstallene at veksten i levekostnadene var den høyeste siden juni 1988.

«Prisveksten er fortsatt høy og tar seg opp etter et visst fall i august. Du må gå tilbake til juni 1988 for å finne en høyere 12-måneders gevinst,» sa han.

Konsumprisindeksen måler den samlede endringen i konsumprisene og kostnadene for varer og tjenester over tid. Den siste rapporten fra Statistisk sentralbyrå avdekket at matvareprisene er blant de raskest økende kostnadene i Norge.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer økt med ca. 12,1 %. Dette er den største økningen i matvareprisene på rundt 40 år.

Dagligvarer var ikke de eneste økende kostnadene som påvirket den siste inflasjonsraten. Bøker og klær har også blitt mye dyrere de siste 12 månedene.

Energiprisene har steget 16,7 % de siste 12 månedene. Energiprisene har steget mest i Midt- og Nord-Norge, hvor innbyggerne nå er berettiget til strømtilskudd. Tidligere ble de ekskludert fra statlig støtte fordi prisen sjelden oversteg 70 øre (ca. 7 øre) per kWh.

En av de største prisøkningene ble sett på drivstoff, opp 32,9 % mellom forrige måned og september 2021. Kilde: SSB.no.

Vår geografiquiz: Norge og dets landskap

Vil du dele dette innlegget?

Related Videos

Leave a Comment