Home » Oppdagelse av den eldste runesteinen i verden

Oppdagelse av den eldste runesteinen i verden

by Ashley Olsen

Den eldste kjente runesteinen i verden ble oppdaget i Norge. Arkeologer oppdaget den på en kirkegård ved Oslo.

Den eldste kjente runesteinen i verden ble oppdaget i Norge. Arkeologer oppdaget den på en kirkegård ved Oslo.

Inskripsjonene stammer fra begynnelsen av det mystiske runeskriftet, det gir de aller første eksemplene på ord registrert i skrift i Skandinavia. Å tyde meldingen på sandsteinsblokken, som måler godt 30 ganger 30 centimeter, er nå drømmen til alle runologer.

«Denne runesteinen er dermed et av de tidligste eksemplene på ord nedtegnet i skrift i Skandinavia», ifølge Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. For mellom 1800 og 2000 år siden sto noen ved Tyrifjorden og hugget runer inn i den 31 x 32 centimeter store sandsteinsblokken.

Ifølge museet er det ingen enkel oppgave å tyde meldingen på steinen. Åtte runer på forsiden betyr «idiberug» omgjort til latinske bokstaver. «Teksten kan referere til en kvinne som heter Idibera, og inskripsjonen kan bety «For Idibera»,» mistenker runolog Kristel Zilmer.

Runeskrift ble brukt av tyskerne og er den eldste kjente skriveformen i Skandinavia. Runeskrift ble brukt fra begynnelsen av epoken gjennom vikingtiden og frem til senmiddelalderen.

Related Videos

Leave a Comment