Home » Ekspert på britisk forslag: «Styrker svensk sikkerhet – men politisk vanskelig»

Ekspert på britisk forslag: «Styrker svensk sikkerhet – men politisk vanskelig»

by Russell Crowe

I slutten av mars presenterte Storbritannia sitt nye strategi for den arktiske regionen «Great North». Det inkluderer Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island.

Da Storbritannia presenterte sin nye strategi Det sier forsvarsminister Ben Wallace til Reuters. Han sa da at Storbritannia også ønsket å permanent stasjonere marinestyrker som kunne rotere mellom Norge, Sverige, Finland og andre steder i regionen.

– Den amerikanske marinen brukte den permanente rotasjonen i Norge og det samme ble gjort med NATO-tilstedeværelsen i de baltiske landene og Polen. En slik tilstedeværelse vil sannsynligvis styrke svensk sikkerhet, men det kan være et politisk vanskelig salg til den NATO-skeptiske opinionen. Så jeg tror ikke det ligger i kortene med det første, sier Robert Dalsjö i Försvarets forskningsinstitut.

Andre forhold kan oppstå

Robert Dalsjö mener Russland må opptre enda mer truende i praksis dersom det skal være politisk mulig å plassere permanent roterende britiske militærstyrker i Sverige.

– Hvis Russland handler på et mulig svensk eller finsk NATO-bud ved å være vesentlig truende – ikke bare ved å flytte enheter til Russland og si dårlige ting, men også ved å gjøre ting. Så kanskje spørsmålet ville oppstå i en annen situasjon.

Ambassadøren foreslår økt britisk tilstedeværelse i Sverige. Forsvarsministeren foreslår permanente roterende styrker (Marine Task Force)?

– Man kan tenke seg hyppige fellesøvelser mellom det svenske amfibiekorpset og de britiske marinesoldatene. Det ville ikke vært en god start. Men på den annen side, i permanent rotasjon, tenker vi da på en tilstedeværelse som er litt mer substansiell og stabil over tid.

NATO nordisk løsning

Spørsmålet er relevant selv om Finland og Sverige skulle bli medlemmer av NATO. Da ville nok regjeringene gjort som andre nordiske land har gjort, tror overingeniør Robert Dalsjö, som er ekspert på NATOs militære forhold til Sverige.

– Når man tenker på at Finland og Sverige skal gå inn i NATO, tenker nok de fleste at vi kunne bli enige på samme vilkår som nordmenn og danskene. Dette betyr ingen permanente baser i fredstid. Dette betyr ingen atomvåpen i fredstid.

Related Videos

Leave a Comment