Home » Consid utvides til Norge

Consid utvides til Norge

by Russell Crowe

Et av Sveriges største IT- og kommunikasjonsselskaper, Consid, ekspanderer til Norge. Selskapet har som mål å ha over 500 ansatte i årene som kommer. Målet er å bli størst i både Norge og Sverige.

-Consid kom sterkere ut av pandemien. I 2020 hadde vi en vekst på 20,3%, mens de fleste andre IT -selskaper opplevde tap eller bare opplevde minimal vekst. Vi har nå som mål å være de største i Norge også, sier Peter Hellgren, administrerende direktør og grunnlegger av Consid.

Som mange andre bransjer har IT -industrien blitt hardt rammet av pandemien. Flere store nordiske aktører viste negative tall, mens andre ble anskaffet. Bare noen få vokste organisk i 2020. Consids vekst var over 20% og selskapet fortsetter å vokse. Første kvartal i 2021 var det sterkeste hittil, med et salg på mer enn 380 millioner svenske kroner, en økning på drøyt 24% fra året før. Samtidig ble drøyt 130 nye ansatte ansatt og Consid har derfor 1300 ansatte.

I ni år på rad har Dagens Industri utpekt Consid som Gazelles selskap. Den prestisjetunge prisen gis kun til de raskest voksende selskapene i Sverige. Selskapet må ha økt salget årlig de siste tre årene, vokst organisk og ikke gjennom oppkjøp, og ha et positivt samlet driftsresultat de siste fire regnskapsårene. Mindre enn 1% av svenske aksjeselskaper oppfyller kravene for å bli kalt Gazelle -selskaper, og bare fire selskaper i historien har administrert det i ni år på rad.

Peter Hellgren, administrerende direktør i Consid.

Consids virksomhet er konsentrert i Sverige, med kontorer på 26 steder i landet.

– I Sverige har vi en god blanding av kunder både i offentlig sektor og privat næringsliv. Det er omtrent halvparten hver. Vi sikter mot noe lignende i Norge. Vi har de mest fornøyde ansatte i Sverige og ekstremt lav personalomsetning. Våre ansatte ønsker å bli fordi vi skaper en arbeidsplass med riktig kultur og filosofi, der hver ansatt trives og oppmuntres til å engasjere seg og engasjere seg. Vi ønsker å gjenta det i Norge, sier Peter Hellgren.

Den norske ekspansjonen begynner i Oslo, på Karl Johansgate, med mål om å ha rundt 100 ansatte innen ett år. Selskapet har allerede over 50 kunder i Norge. Dette er hovedsakelig større selskaper fra bank- og finanssektoren, men også fra IT- og matindustrien.

Nathalie Besèr, kommunikationschef Vurder

Se hele pressemeldingen og andre nyheter fra dette selskapet videre Cision News.
Vil du bli sett med nyhetene dine på Di.se?
Les mer om publikasjonen på Di.se


Related Videos

Leave a Comment