Home » Antallet ofre for moderne slaveri har økt betydelig

Antallet ofre for moderne slaveri har økt betydelig

by Siv Jensen

Ifølge estimater har antallet ofre for moderne slaveri økt betydelig de siste årene. Dette kommer frem av den siste Global Slavery Index av menneskerettighetsorganisasjonen Walk Free, publisert onsdag i London. Ifølge dette er 50 millioner mennesker fanget i moderne slaveri verden over, ti millioner mer enn for fem år siden.

Ifølge rapporten er personer som tvinges fra hjemmene sine av klimaendringer, konflikter og intense værhendelser i særlig risiko for å bli utnyttet. En verdensomspennende begrensning av kvinners rettigheter, samt de økonomiske og sosiale effektene av koronapandemien, forverrer også situasjonen.

Ifølge rapporten er moderne slaveri mest utbredt i Nord-Korea, Eritrea, Mauritania, Saudi-Arabia, Tyrkia, Tadsjikistan, De forente arabiske emirater, Russland, Afghanistan og Kuwait.

11

millioner Folk utnyttes bare i India.

Men selv i de store industrialiserte og fremvoksende G20-landene er det mange mennesker som blir utnyttet. Ifølge rapporten skal tallet være 11 millioner bare i India; Det er 5 millioner i Kina, 1,8 millioner i Russland, 1,3 millioner i Tyrkia og 1,1 millioner i USA.

Risikoprodukter importert i milliardklassen

Menneskerettighetsaktivister kritiserer også import av varer, som ofte produseres under forhold basert på tvang eller avhengighet.

Såkalte risikoprodukter importeres til G20-landene hvert år til en verdi av 468 milliarder amerikanske dollar (tilsvarer ca. 434 milliarder euro). Disse inkluderer blant annet elektronikk, klær og palmeolje. Menneskerettighetsaktivister mener at halvparten av alle ofre for moderne slaveri må tilskrives indirekte til G20 gjennom sine forsyningskjeder.

«USA var den klart største importøren av risikable produkter,» sa Walk Free. «Moderne slaveri gjennomsyrer alle aspekter av samfunnet vårt. Det er vevd inn i klærne våre, det lyser opp de elektroniske enhetene våre og det gir smak til maten vår,» sa Walk Frees grunnlegger, Grace Forrest, i en uttalelse.

Walk Free inviterer deg til å bygge en grønn økonomi

I tillegg til lovgivning for å få slutt på moderne slaveri i forsyningskjeder, oppfordrer menneskerettighetsaktivister også regjeringer til bedre å integrere kampen mot moderne slaveri i områdene for humanitær hjelp og bygge en grønn økonomi.

Når man jobber med undertrykkende regimer, må man passe på at handel, næringsliv og investeringer ikke bidrar til eller nyter godt av myndighetspålagt tvangsarbeid. Videre bør barn, spesielt jenter, beskyttes bedre ved å muliggjøre skolegang og forhindre tvangsekteskap.

«De siste årene har Australia, Canada, Tyskland og Norge vedtatt lover for å holde selskaper og myndigheter ansvarlige for utnyttelse i globale forsyningskjeder,» sa han. Dette er et skritt i riktig retning, men det er langt fra nok.

I følge sin nettside trekker den australske organisasjonen Walk Free på ekspertisen til statistikere, kriminologer, advokater og bistandseksperter for sin rapport. (dpa, AFP)

Related Videos

Leave a Comment