Home » Polen: Regler om utsending er i ferd med å bli brakt i tråd med EU-lovgivningen

Polen: Regler om utsending er i ferd med å bli brakt i tråd med EU-lovgivningen

by Edvard Munch

Polen planlegger endringer i reglene om utstasjonering av lastebilsjåfører i veitransport. Hovedmålet er å overholde forskriftene til EUs mobilitetspakke innlemmet i polsk lov. I følge EUs regelverk er Warszawa forpliktet til å gjøre det i år. Som et resultat vil innenlandske og internasjonale avsendere som reiser til Polen eller bare krysser landet, måtte håndtere nye rettigheter og forpliktelser. Slik bør det være i fremtiden Lastebilsjåførsom utelukkende bruker Polen som transittland, behandles ikke lenger som utsendte arbeidstakere. Det samme gjelder også under visse betingelser for bilaterale leveranser, det vil si fra hvilket som helst land til Polen og tilbake. Termer som «transit», «kabotasje«, «bilateral lasttransport» og andre redefinerte og mer presise. Den nye loven forventes å tre i kraft innen få måneder.

Minimumslønn og sjåførers rettigheter: Mobilitetspakten skal implementeres utenfor EU

Utsendingsforordningen i EUs mobilitetspakt fastsetter at avsendere fra ett EU-land som sender sjåførene sine til et annet medlemsland for å utføre bestillinger der (kabotasje) skal gi sine sjåfører de vanlige rettighetene og lønnene her i landet så lenge bestillingen varer – spesielt med hensyn til respektive minstelønn og hvileperioder. Selv ikke-EU-stater som Norge slutter seg for tiden til mobilitetspakten, noe som igjen skaper problemer for transportbedrifter fra land med lavere lønnskostnader, som tidligere var spesielt konkurransedyktige på grunn av sine fordeler med hensyn til priser og kostnader.

Det kan også interessere deg

>> Polske speditører i kostnadsdilemma
>> Norge innfører EUs utsendingsdirektiv

Related Videos

Leave a Comment