Home » Vi har ikke forhold til NATO, men vi har til Norge

Vi har ikke forhold til NATO, men vi har til Norge

by Russell Crowe

NATO kritiserte

– På den annen side er Norge medlem av NATO. NATO er ikke Russlands venn. De har bestemt seg for ikke å være vennlige og sammen kaller Russland og Kina en trussel mot NATO. Min gode venn Jens Stoltenberg, som var en utmerket statsminister i Norge, sier nå at NATO må være ansvarlig for sikkerhet overalt, sa den russiske utenriksministeren.

Lavrov understreket at forskjellene som eksisterer mellom de to nabolandene ble ærlig og åpent diskutert under møtet.

«Vi hadde en god og ærlig diskusjon om områdene vi er enige om og områdene vi ikke er enige om. Vi gleder oss til å åpne grensene, så vi kan møtes igjen. Det er viktig for Russland og Norge. Selv om vi med en åpen dialog kommer til områder hvor vi ikke er enige, og dette gjenspeiles i samtalen vi hadde i dag, sa den norske utenriksministeren Anniken Huitfeldt.

«Vi ble enige om at vi skulle fortsette konsultasjonene mellom våre utenriksministre,» la hun til.

Ønsker å heve nivået på konsultasjoner

«Jeg inviterte ministeren (Huitfeldt, journalanm.) til Russland når det passet ham. Vi har også våre kommunikasjonskanaler i beredskapsdepartementet og i søke- og redningsaksjoner i Arktis, sa utenriksminister Lavrov.

Spørsmålet om sikkerhetspolitiske konsultasjoner ble også tatt opp.

«Vi har ikke noe forhold til NATO. Men vi har forhold til Norge, også på sikkerhetsområdet. Og vi vil gjerne heve disse konsultasjonene [which currently take place on an administrative level, journ.note] på øverste nivå; mellom våre forsvarsministre.

Related Videos

Leave a Comment