Home » Vanskelig å forstå hva som kreves for sykepenger – Nyheter (Ekot)

Vanskelig å forstå hva som kreves for sykepenger – Nyheter (Ekot)

by Edvard Munch

Spørsmålet er om en legeerklæring må inneholde undersøkelsesresultater eller observasjoner for at den svenske trygdekassen skal kunne yte sykepenger. Dette kan for eksempel være en blodprøve eller at en utmattet pasient virker trøtt under legebesøket.

I juni avsa lagmannsretten dom i Sundsvall for å gå på linje med den svenske trygdekassen og nekte en kvinne med utmattelsessyndrom sykepenger nettopp på grunn av mangelen på «verifiserte funn eller observasjoner av undersøkelse».

Juridisk representant Jimmy Laine anket avgjørelsen til Høyesterett, HFD.

– Det er ekstremt viktig at HFD tar opp spørsmålet til vurdering nettopp fordi det krever mer detaljert veiledning om hvor man skal plassere karakterstreken i denne typen spørsmål.

Fordi rettssaken pågår Försäkringskassan avslår intervju, men tilsynet mener også at Høyesterett bør vurdere om for eksempel resultatet av undersøkelsen skal anses som et vilkår for innvilgelse av sykepenger.

Försäkringskassan ønsker at saken skal behandles, da landets fire lagmannsretter har ulike syn på betydningen av eksamensresultater ved vurdering av rett til sykepenger.

Ifølge Ruth Mannelqvist, professor i rettsvitenskap, har kammerrettene gjennomført ulike evalueringer i mer enn ti år og hun mener det er et stort behov for avklaring i denne saken.

– Dette er en veldig viktig sak som berører mange mennesker, og det er vanskelig for enkeltpersoner å forstå hva man må bevise for å ha krav på erstatning. Derfor er dette helt avgjørende både fra et individuelt og et juridisk perspektiv, sier hun.

Related Videos

Leave a Comment