Home » Terrorhøring i Norge: Anders Breivik ber om prøveløslatelse

Terrorhøring i Norge: Anders Breivik ber om prøveløslatelse

by Russell Crowe

JegI Norge skal en domstol ta stilling til en begjæring om prøveløslatelse av den høyreekstreme morderen Anders Behring Breivik. Han brukte direktesendingen av første dag av tirsdagens høring i Telemark tingrett til å kringkaste høyreekstreme meldinger og gjentatte ganger vise Hitler-hilsen. I en lengre personlig uttalelse luftet han sine høyreekstreme ideer, men hevdet også at han i dag tar bestemt avstand fra terror og vold.

Matthias Wysuwa

Politisk korrespondent for Nord-Tyskland og Skandinavia med base i Hamburg.

Breivik, nå 42, ​​drepte 22. juli 2011 totalt 77 mennesker i to terrorangrep mot Oslos regjeringsdistrikt og SVs ungdomssommerleir på øya fra Utøya. De fleste av dem var gruvearbeidere han hadde skutt på øya forkledd som politimenn. Handlingen skapte gru rundt om i verden, og et såkalt manifest fra morderen, som viste hans høyreekstreme følelser, spredte seg raskt over internett. Breivik ble pågrepet mens han fortsatt var på øya og tilsto kort tid etter forbrytelsen. I august 2012 ble han dømt til en maksimumsstraff på 21 års fengsel etterfulgt av forebyggende forvaring.

Fordi minstestraffen på ti års fengsel nå er utløpt, har Breivik krav på å få straffen betinget. Statsadvokaten motsetter seg det. Innen de berammede tre høringsdagene skal retten nå prøve å finne ut om Breivik – som nå kaller seg Fjotolf Hansen – fortsatt er så farlig at samfunnet må beskyttes mot ham. Det er slik riksadvokaten ser det, og det er også sett på som høyst usannsynlig at Breivik vinner sitt kandidatur. En avgjørelse ventes i løpet av uken som kommer. På spørsmål fra norske medier om Breivik brukte høringen og hans uttalelse til å spre sin propaganda, sa advokaten hans, Øystein Storrvik, i en pause i høringen at han hadde rett til det etter norsk lov. «Om han velger å si noe klokt eller ikke er en annen sak.»

Related Videos

Leave a Comment