Home » Storbritannias handelsavtale med Norge «vil bety billigere fisk»

Storbritannias handelsavtale med Norge «vil bety billigere fisk»

by Russell Crowe
T.

Storbritannias handelsavtale etter Brexit med Norge, Island og Liechtenstein kan kutte kostnader for fiskeforedlingsindustrien og til slutt for forbrukerne, ifølge en rapport fra House of Lords Committee on European Affairs.

Ifølge handelsdepartementet vil avtalen hjelpe sektorer som digitale, finansielle og profesjonelle tjenester og kutte tollsatsene på eksport fra Storbritannia, og styrke et handelsforhold verdt 21,6 milliarder pund i fjor.

Storbritannia er Norges største handelspartner utenfor EU, og målt i samlet handelsvolum er denne avtalen mer betydningsfull for Norge og Island enn for London.

Men ettersom Storbritannia ikke lenger er en del av den felles europeiske fiskeripolitikken (ECFP), må de forholde seg direkte til Norge og de britiske fiskeflåtene er ivrige etter å få tilgang til landets sub-arktiske hav.

I forkant av full ratifisering har House of Lords Committee on European Affairs publisert en rapport om avtalen som fremhever de potensielle tilleggsfordelene for fiskerisektoren.

Den sa: «Toller på import av reker og reker fra Storbritannia fjernes, og gir besparelser på mellom 1 million pund og 2,7 millioner pund per år.

«Selv om det er til fordel for selskaper i Norge, bør det også redusere kostnadene for den britiske fiskeforedlingsindustrien (som sysselsetter rundt 18 000 mennesker over hele Storbritannia, nesten tre fjerdedeler basert i Skottland, East Yorkshire og North Lincolnshire. ) og til slutt for forbrukerne.

«På den annen side har Norge gått med på å redusere noen tollsatser for import av fiskefôr til Storbritannia fra 10,5 % til null, og dermed oppnå årlige besparelser på rundt 4,1 millioner pund.»

Selv om avtalen delvis er en øvelse for å gjenopprette status og forsøke å unngå innføring av nye handelsbarrierer, i stedet for å fjerne eksisterende hindringer, kan dens innvirkning på handel med varer og tjenester være betydelig, spesielt på lang sikt

Selv om komiteen ønsket avtalen som helhet velkommen, fremhevet den et brev mottatt fra den skotske regjeringen som kritiserte den britiske regjeringens nivå av engasjement med desentraliserte administrasjoner, uten noen konsultasjon om forhandlingsprosessen, og heller ikke om de avgjørende detaljene knyttet til den. tilgang til råvaremarkedet.

Komiteen har også vært kritisk til disse materialene mer generelt, ettersom de «ser ut til å ha blitt produsert raskt» og i liten grad legger til rette for en effektiv parlamentarisk kontroll.

Related Videos

Leave a Comment