Home » Norge Mining plc publiserer årsrapport

Norge Mining plc publiserer årsrapport

by Edvard Munch

Norge Mining plc («Norge Mining» eller «Selskapet»), et britisk-norsk leteselskap som utvikler en mineralressurs i verdensklasse i Sørvest-Norge, kunngjør publisering av sin årsrapport og regnskap for året som ble avsluttet 31. desember 2020.

I tillegg til de lovpålagte avsløringene inneholder årsrapporten en tospråklig oversikt fra Norge Mining som beskriver selskapets spennende Bjerkreim leteprosjekt med fokus på EUs kjerneråmaterialer vanadium, titan og fosfat.

Ressursdata som ble offentliggjort i år inkluderer et mineralressursestimat for Bjerkreim på 1,79 milliarder tonn og et letemål på mellom 2,4 og 4,0 milliarder tonn.

Årsrapporten og selskapets årsregnskap er tilgjengelig på følgende lenke: https://norgemining.com/wp-content/uploads/2021/06/Norge-Mining_AnnualReport2020_FINAL_WEB.pdf

John Vergopoulos, administrerende direktør i Norge Mining sa:

«2020 var et svært betydningsfullt år for Norge Mining; vi har fullført over 24 000 meter med boring i Norge. Så langt i år har vi fullført over 10 000 m ekstra boring og har bekreftet at leteprosjektet Bjerkreim er en ressurs i verdensklasse som inneholder vanadium, titan og fosfat, alle klassifisert av EU som kritiske råstoffer.

Dette er en spennende prosjektfase for oss, gitt den pågående scoping-studien som Bechtel gjennomfører som studioleder. Denne studien forventes ferdigstilt i første kvartal neste år og vil definere de neste trinnene for utviklingen av Bjerkreim-prosjektet”.

Om Norge Mining plc

Norge Mining plc er et anglo-norsk gruveselskap med fokus på mineralleting i Norge.

Selskapet har 46 letelisenser på til sammen over 400 kvadratkilometer i Sørvest-Norge i et område som er kjent for vanadium-, titan-, fosfat- og gullforekomster. Norge Mining gjennomfører for tiden et leteprogram basert på tidligere studier fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). Innledende estimater av selskapets mineralressurser ved leteprosjektet Bjerkreim bekreftet at det er et felt i verdensklasse som inneholder vanadium, titan og fosfat, klassifisert av EU som kritiske råstoffer.

Norge Minings uttalte mål er å bli et meningsfylt, bærekraftig og strategisk viktig lete- og gruveselskap med fokus på Norge.

Selskapet ble grunnlagt i november 2018, og har hovedkontor i Storbritannia og eies av dets 100 % norske datterselskap, Norge Mineraler AS.

Besøk www.norgemining.com for mer informasjon.

Kildespråket som originalteksten er publisert på er den offisielle og autoriserte versjonen. Oversettelser vil bli inkludert for bedre forståelse. Bare den opprinnelig publiserte språkversjonen er juridisk gyldig. Sammenlign derfor oversettelsene med den originale språkversjonen av publikasjonen.

Se originalversjonen på businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210622005540/de/

For mediehenvendelser:

Buchanan Communications

Mark Court / James Husband

+44 (0) 20 7466 5000

norgemining@buchanan.uk.com

Related Videos

Leave a Comment