Home » Habeck besøker Oslo: Norge vil levere mer naturgass til Tyskland

Habeck besøker Oslo: Norge vil levere mer naturgass til Tyskland

by Siv Jensen

Habeck besøker Oslo
Norge ønsker å levere mer naturgass til Tyskland

Økonomiminister Habeck ønsker å komme seg ut av russisk naturgass så raskt som mulig. Under en tur til Oslo sikret han seg hjelp: Norge er i dag Tysklands nest største leverandør og ønsker å øke produksjonsvolumene. En hydrogenrørledning er også under utredning.

Norge ønsker å levere mer naturgass til Europa under energikrisen og hjelpe Tyskland med spesialfartøy. – Vi gjør alt vi kan for å øke produksjonen, sa Norges statsminister Jonas Gahr Störe under et besøk av økonomiminister Robert Habeck i Oslo. Den statlige leverandøren Equinor vil kunne pumpe ytterligere 1,4 milliarder kubikkmeter gass til Europa i løpet av sommeren. Videre ønsker Norge å hjelpe Tyskland med spesialskip for flytende gass (LNG).

Ifølge tyske regjeringskretser er det flere skip som den føderale regjeringen vil medfinansiere. De kan gjøre flytende drivstoff tilbake til offshoregass, og eliminerer behovet for en helt ny terminal. Et slikt anlegg er planlagt i Wilhelmshaven slik at gassen raskt kan bringes i land. Tyskland får mer enn halvparten av gassen fra Russland og leter etter alternative leverandører på bakgrunn av invasjonen av Ukraina. Norge er allerede nest størst med rundt 30 %. Tyskland trenger rundt 100 milliarder kubikkmeter gass per år.

Hydrogen via rørledning?

På mellomlang sikt ønsker Tyskland også å hente hydrogen fra Norge. Norge og Tyskland har dannet en arbeidsgruppe for å utforske mulighetene. Ifølge Habeck skal dette gi resultater om rundt seks måneder. Det vurderes også om det skal bygges en egen rørledning til Tyskland for dette formålet. Den tyske rektor var åpen for det såkalte blå hydrogenet. Hydrogen genereres med naturgass og den frigjorte CO2 lagres i grotter under Nordsjøen. «Hvis CO2 lagres, er det en klimanøytral gass,» sa Habeck.

På sikt ønsker de imidlertid å få tilført hydrogen produsert ved hjelp av fornybare energier. «På veien er det bedre å lagre CO2 enn å slippe den ut i atmosfæren,» sa Habeck. Men ifølge et felles dokument fra de to landene skal høye miljøstandarder legges til grunn. Blått hydrogen blir sett kritisk på, spesielt av De Grønne, da det er tvil om permanent og sikker lagring. Trafikklysregjeringens koalisjonsavtale åpnet imidlertid for dette alternativet.

Related Videos

Leave a Comment