Home » Langtidsoppfølging reduserer risikoen for type 2 diabetes: studie

Langtidsoppfølging reduserer risikoen for type 2 diabetes: studie

by Edvard Munch

Washington: En fersk studie ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) og St. Olavs Hospital Senter for fedme fant at langtidsoppfølging reduserer risikoen for type 2 diabetes.

– Vi ser at oppfølging av helsetjenester i norske kommuner over lang tid kan bidra til å redusere risikoen for å utvikle diabetes 2 og bedre folks helse, sier forsker Ingrid Sordal Folling ved Helseavdelingen og NTNU sykepleie.

Folling jobber ved Senter for fedmeforskning, Kirurgisk klinikk ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Resultatene av studien ble publisert i British Medical Journal.

På verdensbasis har 350 millioner mennesker diabetes type 2. Om lag 270 000 mennesker i Norge har sykdommen, et antall som er nesten doblet de siste 20 årene. Ytterligere ti prosent av befolkningen står i fare for å utvikle diabetes type 2.

Berørte individer lager enten ikke nok insulin eller cellene deres motstår hormonet, kalt insulinresistens. Dette påvirker blodsukkernivået og forstyrrer forbrenningen av næringsstoffer som karbohydrater, fett og proteiner i kroppen.

Det hjelper imidlertid ofte å ta grep, viser ny forskning. Vaneendringer kan være nyttige hvis du virkelig implementerer dem. Her er det nødvendig med langsiktig oppfølging.

Alle studiedeltakerne hadde en BMI på 25 eller høyere. Dette tilsvarer overvekt eller mer. Studien startet med 189 personer og rundt 70 % fullførte programmet. Mange av dem har hatt gode resultater.

«Den høyeste risikogruppen inkluderte opprinnelig 65 personer. Av denne gruppen har over 40 prosent, eller 27 personer, redusert risikoen til gjennomsnittsnivået over de fem årene, sier Folling.

Ni personer hadde allerede symptomer på diabetes type 2 da de begynte, og seks av dem reduserte symptomene.

Annen forskning har vist at enkle livsstilsråd fra personer i helsevesenet ikke reduserer risikoen for å utvikle diabetes type 2. Deltakerne i denne studien fikk imidlertid tilbud om fysisk aktivitet og kostholdskurs i ett år, og de ble fulgt opp med målinger over en lang periode, for denne studien i fem hele år. Å ha en langsiktig forpliktelse ser ut til å gi mye bedre resultater.

Femtifire av deltakerne falt fra i løpet av de fem årene, tilsvarende i overkant av 30 prosent. Vi fant at mange av de yngre deltakerne og de med høyest BMI, midjeomkrets og vektmåling var blant frafallet.

Forskere vet ikke nøyaktig hvorfor de valgte å ikke gå videre.

Dette kan ha samfunnsøkonomiske årsaker da de som ikke deltok på heltid hadde mindre utdanning og færre ansatte. En annen mulig forklaring er at det ble lagt opp til trening og kurs på dagtid, noe som kunne gjort det vanskeligere for yngre å delta.

Tidligere erfaring viser at de som har mest behov for tilbud om å endre vaner, oftere er de som ikke aksepterer dem eller som går ut av programmet.

Related Videos

Leave a Comment