Home » Hepatitt A -utbrudd i Norge, ukjent kilde

Hepatitt A -utbrudd i Norge, ukjent kilde

by Russell Crowe

Av NewsDesk @infectiousdiseasenews

Folkehelseinstituttet har rapportert om utbrudd av hepatitt A. Så langt er det påvist infeksjon hos ti mennesker som bor i flere fylker. I tillegg mistenkes to andre personer for å tilhøre epidemien.

En undersøkelse av utbruddet er åpnet, men så langt er det ingen mistanke om smittekilde.

Prøver ble tatt fra april til september 2021, og sekvensering viser hepatitt A -virus (HAV) av identisk sekvens (genotype 1A) totalt. Dette antyder at de kan være infisert fra samme kilde. I tillegg er det to prøver som sekvenseringsresultatene ennå ikke er klare for. Folk er mellom 25 og 80 år, medianalderen er 53 og 60% er menn. De smittede bor i forskjellige deler av landet: Viken (6), Oslo (1), Trøndelag (2), Vestfold og Telemark (1), Innlandet (1) og Troms og Finnmark (1).

Ingen av de smittede har reist til utlandet. Avhengig av hvor infiserte mennesker bor, vil de sannsynligvis bli smittet med en utbredt mat, sier seniorrådgiver Heidi Lange ved Institutt for infeksjonskontroll og beredskap ved National Institute of Public Health.

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten og Mattilsynet for å avgjøre om pasienter kan ha en felles smittekilde. Pasientene blir spurt om hva de spiste eller drakk før de ble syke. Tiden mellom en persons infeksjon med hepatitt A og sykdomsutvikling (inkubasjonstid) kan være alt fra to til seks uker, vanligvis rundt fire uker.

Undersøkende arbeid kan være komplisert og tidkrevende, og vi er ikke alltid i stand til å finne smittekilden eller avgjøre om det er en vanlig kilde, forklarer Heidi Lange og legger til at den lange inkubasjonstiden gjør arbeidet med å finne smittekilden. . spesielt komplisert.

Internasjonalt har HAV vist seg å lykkes de siste årene i forskjellige typer skall, salat, halvtørkede tomater og dadler samt i frosne bær. I 2014 hadde vi det siste utbruddet av hepatitt A i Norge. Denne epidemien var knyttet til frosne bær .

Related Videos

Leave a Comment