Home » Europa er avhengig av norsk energi: naturgass for Danmark og Polen

Europa er avhengig av norsk energi: naturgass for Danmark og Polen

by Siv Jensen

Norge er det landet som produserer mest naturgass i Europa. For å sikre energiforsyningen er mange stater i økende grad avhengig av innskudd fra land utenfor EU.

Siden 2020 har det pågått arbeid med en forgrening av en eksisterende langdistansegassrørledning, Europipe II. Med det nye rørledningssystemet skal norsk gass rutes til Polen via Danmark. Veien til den såkalte Baltiske rørprosjekter den inkluderer Nordsjøen, deretter Jylland, Fyn og Sjælland i Danmark, og krysser så Østersjøen til Polen. I Danmark ble byggingen imidlertid stanset i lang tid.

Flytende naturgass fra Japan: EU ønsker å redusere avhengigheten av Russland

Prosjektleder Søren Juul Larsen forklarte: «Vi hadde et problem i fjor sommer da miljøkonsekvenspanelet mente at det burde forskes mer på truede arter i enkelte områder av Danmark. Planleggingstillatelsen ble deretter trukket tilbake og arbeidet måtte stanses i noen områder for å studere disse spesielle muse- og flaggermusartene nærmere.»

1. oktober i år vil gass strømme gjennom nylagte rør til Polen for første gang, dog med redusert kapasitet frem til 1. januar.

Related Videos

Leave a Comment