Home » Deling av Aker Carbon Capture: klimakrisen flytter deling i forgrunnen | 09/06/21

Deling av Aker Carbon Capture: klimakrisen flytter deling i forgrunnen | 09/06/21

by Russell Crowe

I denne delen presenterer BÖRSE ONLINE attraktive investeringer i varer. Dette kan være både varepapirer og sertifikater, tegningsretter eller produkter som er utnyttet på de underliggende vareverdiene. Fra Petra Maier

D.Byggebransjen er en av de største klimamorderne. Sementproduksjon alene er ansvarlig for omtrent åtte prosent av de globale årlige karbondioksidutslippene. Dette er mer enn global flytrafikk og store datasentre til sammen. På grunn av økningen i CO -prisene2Sertifikater og forventninger til investorer og kunder, sement- og betongindustrien er derfor veldig ivrige etter å åpne nye horisonter innen sementproduksjon.

En måte å redusere utslipp på er å bruke nye metoder i produksjonsprosessen, nye blandinger av materialer, moderne filtersystemer og bruk av fornybar energi i produksjonen. Men det er også klart at det ikke er noen løsning. Snarere er det nødvendig med mange forskjellige tiltak for å redusere skadelige utslipp.

Nyoppdaget oppbevaringsløsning

Dette bringer igjen et alternativ i fokus som ble rost som et universalmiddel for noen år siden, men da bare ble søkt i glemmeboken på grunn av den moderate suksessen og de uberegnelige risikoene: separasjon og underjordisk lagring av karbondioksid, karbonfangst og så videre Lagring, eller CCS for kort. Klimaproblemets eksplosive natur har ført til vendepunktet. I mellomtiden sirkulerer EU -midler igjen til nye forskningsanlegg og til studier som undersøker risikoen ved lagring av karbondioksid under jorden. CO -lagring kan gi et effektivt bidrag til kampen mot klimaendringer2 utføres bare hvis den lagrede gassen forblir permanent og helt i lagringssystemet. Tap er hovedproblemet.

Praksisen har allerede kommet til Norge. Med midler fra den norske regjeringen, bygger Brevik sementfabrikk HeidelbergSement driver det første anlegget i verden for separering og lagring av C02 i industriell skala. Anlegget vil gå i drift i 2024. Drivhusgassen som samles inn skal være tom olje– og gassfeltene under Nordsjøen lagres permanent. Anleggets kapasitet er orientert mot omtrent 400 000 tonn per år.

Teknologi kommer fra Aker karbonfangst. Det norske selskapet tilbyr en patentert karbonfangstløsning og kan komprimere, kondensere og lagre gassen. Brevik -anlegget er et viktig referanseprosjekt for nordmenn. Hvis det lykkes, kan det være etterfølgende bestillinger. Det kan ta litt tid for nordmenn å virkelig tjene penger. For nå bør en allsidig bekymringsløs pakke for mindre selskaper sikre fortsatt inntekt. Til syvende og sist er suksessen avhengig av at teknologien tar fatt.

Anbefaling: Kjøp

Related Videos

Leave a Comment