Home » Alle vil ha noe i det fjerne nord. Men hva er det egentlig de vil?

Alle vil ha noe i det fjerne nord. Men hva er det egentlig de vil?

by Russell Crowe

Fast i trafikken i Roma er disse tankene desto mer gjennomgripende. Dog først en tur hjem til vår egen politiske virkelighet.

Det fjerne nord får alltid sitt eget kapittel for hver ny regjeringsplattform. Den nye norske regjeringen er intet unntak.

Styrket og fornyet

Selv i overskriften kunngjør plattformen «Et nytt løft for det fjerne nord». Initiativet bør «styrkes og fornyes», og «den negative utviklingen i befolkningen bør reverseres». Alt kombinert med «et kraftfullt tverrsektorielt initiativ». For å nå disse målene vil regjeringen måtte henholdsvis «bidra, styrke, styrke, initiere og videreutvikle» Nordområdene. I tillegg er vi Norges viktigste «fredsprosjekt».

Lenger sør i Europa, i EU-hovedstaden Brussel, er arktiske ambisjoner på et retorisk nivå ganske likt det norske regjeringsplattformen har. I følge den nye EU-strategien, som ble presentert tidligere denne måneden, skal Arktis være «sikkert, stabilt, bærekraftig, fredelig og økonomisk velstående».

Desto større grunn til å føle seg beæret over oppmerksomheten, av denne vennligheten som ble gitt oss.

Related Videos

Leave a Comment