Home » Dette er det norske statlige formuesfondet

Dette er det norske statlige formuesfondet

by Russell Crowe

De fleste stater står overfor et økonomisk problem på grunn av koronakrisen. Inntekter kollapser, skatteinntekter mangler, og utgiftene skyter i været. Følgelig er svart null en saga blott. Over hele verden øker gjelden til enkeltstater. Norge gjorde imidlertid alt bra med SWF. Til tross for kronekrisen ble det et milliardoverskudd.
Stor inntjening i 3. kvartal 2020

Det norske statsformuesfondet vinner kampen mot kronekrisen. I 3. kvartal 2020 var det overskudd i milliardklassen. Verdien av det statlige formuesfondet økte med 44 milliarder dollar. Til tross for usikkerheten i finansmarkedene, var utviklingen til statsfondet imponerende.

I januar 2021 la de ansvarlige ut de siste dataene – og de hadde alt: i 2020 økte verdien av det norske statlige fondet med over 100 milliarder euro. Volumet av fondet utgjør nå mer enn én billion euro. Gjenvinningsoppgangen etter kronens kollaps ga statsfondet lønnsom avkastning.

Lenge så det annerledes ut: I første halvdel av 2020 gikk Statens fond med underskudd. Vendepunktet fant sted i andre halvår.
Takket være den teknologiske boomen

Fondsforvalter Nicolai Tangen påpeker at spesielt utviklingen av teknologiaksjer var ansvarlig for overskuddet på milliarder av dollar. Inntjeningen økte med mer enn 40 % fra året før. Investeringen i Apple (NYSE: Apple) har hatt en økning på over 8 milliarder euro. Hos Amazon (NASDAQ: Amazon) var det tross alt nesten 5 milliarder dollar, mens bilprodusenten Tesla (NYSE: Tesla) hadde et overskudd på over 3 milliarder dollar.

Dette er Statens Fond

Statens fond investerer i aksjer, obligasjoner og eiendom for å forvalte trygdefond på en målrettet måte. Statens fond består av to deler: Statens Pensjonskasse og Utenlandske Statens Pensjonskasse. Norgesfondet har som mål å investere trygdeavgift så lønnsomt som mulig og investerer i lokale og nordiske selskaper. Det er også det utenlandske oljefondet, som investerer de direkte inntektene fra oljeproduksjonen i langsiktige utenlandske verdipapirer.

kunngjøring

Vårt tips: handelsgebyret på € 2,99 / måned

✔️ Handle ubegrensede aksjer og ETFer
✔️ Over 1300 ETFer som spareplan – permanent og gratis.
✔️ 4000 aksjer fra de største verdensindeksene

Mer informasjon

Etiske prinsipper for det suverene formuesfondet

Investeringen til Statens Fond er basert på etiske prinsipper. Gjeldende investeringsretningslinjer krever at fondet ikke investerer i selskaper som bryter menneskerettighetene eller produserer våpen. Et dedikert etikkråd er tilgjengelig for fondsforvaltere med råd og handlinger. Samtidig blir selskaper som produserer tobakk eller ikke er etisk forsvarlige av miljøhensyn kastet ut av det statlige formuesfondet.

Som et resultat har fondet nå trukket seg ut av rundt 100 selskaper ettersom etiske bekymringer har blitt voldsomme. For eksempel har Airbus (WKN: 938914) og Boeing (WKN: 850471) blitt forbudt av Statens Fond som våpensystemprodusenter.
Sterk diversifisering

Statens fond skal garantere nordmenns pensjoner. Fondsforvalterne og forvalterne er derfor nøye med å begrense risikoen ved investeringer. Statens fond fikk i mange år ikke eie mer enn 60 % av aksjene. De ansvarlige har imidlertid i mellomtiden økt den tillatte aksjekvoten til 70 % for å kompensere for de lave avkastningene i obligasjonsmarkedet.

Vekten av de enkelte aktiva var nær maksgrensen i 2020. Nesten 70 % av aksjene var inneholdt i det norske statlige formuesfondet. I tillegg var det 28 % av obligasjoner og mindre enn 3 % av eiendom. I aksjedelen av porteføljen har det statlige fondet investert i over 9 000 selskaper lokalisert rundt om i verden.
Norske statsfond: bedre enn DAX

En titt på historisk utvikling viser at det norske statsfondet med lav risiko oppnår en langsiktig avkastning på rundt 6 %. Det betyr at det suverene fondet gjør det bedre enn den tyske referanseindeksen – en tiltale mot den tyske aksjeindeksen.

Kopiering av norske statlige formuesfond: hvordan gjøre det med ETFer

Private investorer kan kopiere den vellykkede investeringsstrategien til Statens Fond. Egenkapitalandelen er rundt 68 %. I tillegg kommer 29 % obligasjoner og 3 % eiendom. Denne vektingen kan endres for å passe dine behov. Unge investorer kan øke sin aksjeallokering. For eksempel kan de som allerede bor i egen bolig si opp eiendomsandelen.

kunngjøring

Vårt tips: Tysklands første mobil- og provisjonsfrie megler

✔️ Handle aksjer og ETFer for € 1 (fast pris for tredjeparts utgifter)
✔️ Ingen depotgebyr
✔️ Mer enn 1300 aksjer og ETFer kan lagres permanent og gratis

Mer informasjon

Det er flere alternativer for aksjedelen av porteføljen din. Den enkle varianten er Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (ISIN: IE00B3RBWM25), som investerer i den globale økonomien med nesten 3500 posisjoner. I prinsippet er en kombinasjon av iShares MSCI World ETF (ISIN: IE00B3RBWM25) og iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (ISIN: IE00BKM4GZ66) like egnet, der investorer deler vekten av industrialiserte og fremvoksende land.

Obligasjonskomponenten gjenspeiles i iShares Global Corp Bond UCITS ETF (ISIN: IE00B7J7TB45), som investerer i globale selskapsobligasjoner. Med over 10 000 posisjoner er ETF veldig godt diversifisert. Det finnes også en eiendoms-ETF som SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (ISIN: IE00B8GF1M35), som investerer i REITs rundt om i verden. Som et resultat kan investorer bare bruke tre ETFer for å lage en portefølje basert på det overordnede konseptet til Statens Fond.

? Handle aksjer og ETFer nå billig på Scalable Capital *, Trade Republic *, Consorsbank *

Første sideEnhver operasjon er risikabel. Ingen garanti for profitt. Alt innhold på nettstedet vårt er kun til informasjonsformål og utgjør ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Dette gjelder varer, produkter, tjenester og andre investeringer. Synspunktene som formidles på dette nettstedet utgjør ikke investeringsråd, og der det er mulig bør uavhengig finansiell rådgivning søkes.

Related Videos

Leave a Comment