Home » 100 milliarder euro vunnet: Norske statsfond advarer om innbrudd

100 milliarder euro vunnet: Norske statsfond advarer om innbrudd

by Russell Crowe

100 milliarder euro vunnet
Norske statsfond advarer om innbrudd

Norge har investert sine oljeinntekter i årevis for å sikre velstand for fremtidige generasjoner. I finansmarkedene oppnådde forvalterne en avkastning på nesten ti prosent i første halvår. Samtidig advarer hovedinvestoren om drastiske tap.

Statens pensjonskasse hadde sterke oppganger i første halvår. Som meddelt av Norges Bank var yielden 9,4 %. Det tilsvarer vel 100 milliarder euro. Omregnet til hver nordmann utgjør dette rundt 17.000 euro for hver. Per 30. juni hadde fondet, som regnes som det største suverene formuesfondet i verden, en samlet verdi på 1,11 billioner euro. Det oljerike Norge etablerte fondet på 1990-tallet for å skjerme økonomien mot svingende oljepriser og for å finansiere de store fordelene til den norske velferdsstaten.

– Aksjeinvesteringene ga de mest positive bidragene til avkastningen i første halvår, sier Nicolai Tangen, direktør i Norges Bank Investment Management. Investeringer i energi- og finanssektoren og i teknologiselskaper ville vært spesielt vellykket. Fondet er drevet av inntekter fra norsk olje- og gassleting, forvaltet av sentralbanken på vegne av statskassen, og investerer i tusenvis av selskaper over hele verden, inkludert store selskaper som Microsoft, Apple og Amazon.

I løpet av de siste seks månedene har tilsvarende 14,1 milliarder euro blitt trukket ut av fondet. 72,4 % ble investert i aksjer, 25,1 % i obligasjoner og 0,1 % i unotert infrastruktur og fornybar energi.

Fondssjef Tangen advarte imidlertid om at stigende priser rundt om i verden kan føre til enestående tap. Fordi inflasjon til slutt kan føre til mye høyere renter. Dette vil igjen primært påvirke fondets portefølje på to ulike måter. Fordi obligasjons- og aksjemarkedene ville bli overveldet. «Det kan være fall (i verdien av den samlede porteføljen) som aldri før,» sa Tangen uten å gi konkrete tall. Fondet genererte sitt dårligste kvartalsresultat hittil i første kvartal 2020, da koronapandemien begynte: det var et tap på rundt 130 milliarder euro.

Related Videos

Leave a Comment