Home » Utvidet foreldreforsikring og avskaffelse av kvoter

Utvidet foreldreforsikring og avskaffelse av kvoter

by Liv Ullmann

I helgen holdt Kristendemokratene sitt parlament i Helsingborg. Ebba Busch ble valgt til partipresident for en ny periode. MP Mikael Oscarsson sa i dag i Världen at støtten til henne var enstemmig.

– Det var et vellykket parlament. Ebba holdt en utmerket tale om støtte til Israel og uttalte seg sterkt mot Hamas og økende antisemittisme.

En av dem Den viktigste avgjørelsen som ble tatt var et nytt familiepolitisk program, noe Oscarsson sa er viktig i den situasjonen Sverige befinner seg i, med økende psykiske lidelser og rykninger.

– Familien er det viktigste elementet i samfunnet når det gjelder å skape trygghet og motvirke problemene vi ser, selv om andre tiltak også er nødvendige, sier han.

Det nye forslaget fjerner spørsmålet om pleiepenger, som partiet har insistert på i flere år. Partiet sier imidlertid at de ønsker å gi barnefamilier større valgfrihet på andre måter, ved å utvide foreldreforsikringen og avvikle kvoter.

– Foreldre må kunne være hjemme med barna til de er tre år med en betydelig kompensasjon på over 10 000 SEK per måned i gjennomsnitt, i stedet for barnetrygd.

Det svenske riksdagen stemte også ja til å jobbe med å innføre karakterrekkefølgen på skolen.

Samtidig er forbudet mot overgrep mot barn lagt til informasjonen som KD mener bør gis til asylsøkere i forhold til helsesamtaler og i samfunnsorientering, hvor nyankomne spesielt må varsles om at de respekterer undertrykkelse, kjønnslemlestelse. og tvangsekteskap er ulovlig i Sverige.

En bevegelse handlet at kristendom skulle gjeninnføres som spesialfag i skolen, men det ble avvist der.

– På den annen side ønsker vi at kristendommen skal ha en særstilling, og understreker at det er vårt etiske morsmål. Vi må være veldig tydelige på betydningen av den kristne tro i veksten av landet vårt, sier Mikael Oscarsson.

To forslag reiste forbudet mot «vanhelligelse av religiøse skrifter» som å brenne Koranen, gjeninnføre religiøs fred som et alternativ. Også der stemte partiet nei.

Det gjorde partiet også klare standpunkter om å opprettholde støtten til Ukraina og om å stenge FNs humanitære organisasjon for palestinske flyktninger, UNWRA. Kroppens arbeid bør i stedet overtas av FNs flyktningorgan, UNHCR, mener KD.

– UNWRA er en del av problemet, blant annet med sitt antisemittiske læremateriell. UNHCR behandler alle andre spørsmål knyttet til flyktningpolitikken i verden, sier Mikael Oscarsson, som er medlem av forsvarskomiteen samt vara i utenrikskomiteen og konstitusjonskomiteen.

Med hensyn til Partiets to hovedkandidater ved neste års Europaparlamentsvalg, partirådet gikk imot valgkomiteen og holdt Sara Skyttedal på førsteplassen, melder TT. Valgkomiteen hadde anbefalt David Lega.

Da Skyttedal ble valgt som førstenavn av valgkomiteen, valgte hun å takke nei til andreplassen. Kort tid etter gjorde Skyttedal helomvending etter at han etter eget utsagn «fikk enorm støtte innad i partiet» ​​og varslet at han var tilgjengelig.

Ella Kardemark blir partiets andrenavn på lista. Hun er byråd i Halmstad og sitter i partistyret.

Related Videos

Leave a Comment