Home » NHS sliter med å åpne ekstra vintersenger og fylle personalmangel

NHS sliter med å åpne ekstra vintersenger og fylle personalmangel

by Edvard Munch
  • Av Nick Triggle
  • Helsekorrespondent

Engelske sykehusdirektører advarer om at mangel på midler vil tvinge dem til å trappe ned planene om å åpne ekstra senger for å takle vinteren.

Advarselen fra NHS Providers, som representerer ledere, kom etter at finansdepartementet avviste krav om en ekstra £1 milliard for å dekke kostnadene ved streikene.

Rekruttering for å fylle hull i arbeidsstyrken bør også suspenderes, sa NHS-leverandører.

Men regjeringen sa at vinterplanleggingen var i rute.

Han understreket at målet om å åpne 10.000 «virtuelle» sykehussenger var nådd. Det er her leger fjernovervåker pasienter med luftveis- eller hjerteproblemer som ellers måtte legges inn på sykehus.

Det ble også gjort fremskritt med å åpne 5000 nye permanente sykehussenger, en økning på 5 %, sa regjeringen.

«Vi er klar over utfordringene NHS vil møte i løpet av de kommende månedene, og det er grunnen til at vi har begynt å forberede vinteren tidligere enn noen gang,» la en talsperson for Department of Health and Social Care til.

Men NHS-leverandører har sagt at tiltakene som er tatt kan være utilstrekkelige.

Hver vinter, for å møte økt etterspørsel, åpner sykehusene ekstra akuttsenger i korte perioder.

Men i år, sier sykehussjefer, er disse sengene truet. Det samme gjelder rekruttering av ansatte: for tiden er én av ti stilling ledig.

Arbeidskamp anslås å ha kostet helsevesenet 1 milliard pund i år.

Men forrige uke ble det bekreftet at statskassen bare ville gi NHS en ekstra £100 millioner for å dekke kostnadene ved streikene.

Bildekilde, Getty bilder

NHS har blitt bedt om å finne de resterende 900 millioner pundene gjennom besparelser på andre områder som informasjonsteknologi (IT) og vedlikehold, samt å bruke 200 millioner pund fra vinterpenger.

Sjefer fra litt over halvparten av trustene svarte på en undersøkelse blant NHS-leverandører.

Tre fjerdedeler sa at de sto overfor en dårligere økonomisk situasjon enn i fjor, noe som satte pasientsikkerheten i fare.

Det var «påtakelig frustrasjon» over finansdepartementets motvilje mot å gi ytterligere finansiering, sa Sir Julian Hartley, administrerende direktør for NHS Providers. Og det ville være «virkelig vanskelig» å redusere antall personer som venter på behandling, som regjeringen har gjort en stor prioritet.

Tall som ble offentliggjort forrige uke viser rekordhøye 7,8 millioner mennesker på venteliste.

Det var en «følelse av frykt» for at leger ville innkalle til ytterligere streiker etter hvert som vinteren setter inn, sa Sir Julian, og i fjor så rekordstore ventetider for ambulanser og i nødetatene ulykker og nødsituasjoner.

Foreløpige samtaler mellom British Medical Association og Steve Barclay hadde startet, før han ble erstattet som helsesekretær av Victoria Atkins mandag.

Related Videos

Leave a Comment