Home » Rekordoverskudd for Vattenfall når strømprisene er historisk høye

Rekordoverskudd for Vattenfall når strømprisene er historisk høye

by Russell Crowe

Det skjer en dreining av skognæringen til nye produksjonsområder hvor skogbruksråstoff legger forholdene til rette for at næringen kan produsere storskala produksjon av biodrivstoff.

Digitaliseringen og dens påvirkning på samfunnet har ført til en drastisk reduksjon i produksjonen av trykkpapir i skogindustrien. Men takket være nye teknologier og innovative løsninger kan skogindustrien øke sin foredlingsgrad og finne nye inntektskilder.

– Det er gjort store investeringer i skogindustrien for å utvikle produkter for nye bruksområder, som tallolje og lignin som kan brukes i biodrivstoffproduksjon, sier Eva Ålander, applikasjonsingeniør i Linde.

Sverige er i forkant av bruken av biodrivstoff og vår lovgivning, som betyr at vi blander 20 % biodrivstoff i drivstoffet vårt, driver denne utviklingen. Skogen står allerede for det meste av bioenergien vi bruker i dag.

– Det er store muligheter for skognæringen til å engasjere seg og lede utfasingen av fossilt brensel. Lignin og tallolje kan utvinnes i massefabrikker, i prosesser som bruker karbondioksid, og deretter transporteres til raffinerier. I motsetning til fossilbasert råolje er disse produktene biobaserte råvarer som brukes til drivstoffproduksjon, for eksempel biodiesel. Både nitrogen og hydrogen brukes i prosessen.

Linde, som er en ledende global leverandør av industri- og spesialgasser, har lenge jobbet tett med skogindustrien for å øke effektiviteten i produksjonsprosessene.

– Nye prosesser i skogindustrien krever industrigassene vi tilbyr: oksygen, nitrogen, hydrogen og karbondioksid. Lindes karbondioksid gir mange fordeler som reduserte utslipp og en mer miljøvennlig og mer effektiv prosess enn for eksempel sterk syre, forklarer Hannu Leino, Lindes applikasjonsingeniør.

Lindes miljøvennlige karbondioksid er resirkulert og er et biprodukt av bioetanolproduksjon fra korn.

– Vår lange erfaring og våre produkter hjelper skogindustrien til å forlate det fossile, gå økologisk og oppnå større lønnsomhet. Vi har de tekniske løsningene og kompetansen på hvordan man bruker gass for å øke bærekraften i kundenes prosesser. Vi ønsker å fortsette å være en innovativ partner for skogindustrien, papir- og tremasseindustrien, eller for bioraffineriene som er fremtiden, avslutter Hannu Leino.

Om Linde

Linde er et ledende gass- og industriteknologiselskap med virksomhet i over 100 land og omtrent 80 000 ansatte over hele verden. Lindes produkter, tjenester og tekniske løsninger brukes i mange bransjer og applikasjoner, inkludert kjemi-, papir-, mat-, elektronikk-, ingeniør-, stål- og helseindustrien. For forbrukere tilbyr vi LPG-produkter og mineralvann.

Les mer om hydrogen og bruksområder

Lær mer om hvordan gassapplikasjoner kan optimalisere energi- og ressurseffektivitet i tremasse- og papirindustrien

Related Videos

Leave a Comment