Home » Ny teknikk kan stoppe metan fra att läcka ut i atmosfæren

Ny teknikk kan stoppe metan fra att läcka ut i atmosfæren

by Liv Ullmann

Metan er en kortlivad växthusgas – etter nio år så forsvinner det fra atmosfæren, noe som er meget raskare enn for koldioxid. Men den er 30 ganger starkare enn koldioxid per kilo og står for en fjerdedel av den nåværende globale oppvarmingen.

Når gass og olja utvinns så läcker metan ut av misstag som en oönskad biprodukt eller medvetet for at det ibland är billigere enn att fånga opp.

«Oerhört betydningfullt»

Forskare har nå med hjelp av satellittovervåking Tropomi kartlagt var disse lekkor innen fossilindustrien som finnes i verden, noe som har vært mulig tidligere.

– Det er en kjempespännende utvikling med de her satellittmuligheter. Det er et teknisk sett som er en stor betydning, sier Lena Höglund-Isaksson, metanexpert og seniorforsker ved International Institute for Applied Systems Analysis i Österrike.

– Det är trolig så att många av de stora oljebolagen känner till att metanläckorna förekommer, men man vet att det inte har funnits några verktøy att övervaka det här.

Fossilindustrien stor utsläppare av metan

Hvert år slipper ut 350 millioner tonn metan forårsaket av mennesker i atmosfæren. Neste 40 prosent av utsläppen kommer fra bare fossilindustrien.

Forskarna har i studien identifisert så kalt «super-utsläppare» – anlegg som slipper ut oproportionerligt mye metan. Framförallt finnes i USA, Russland og Turkmenistan.

– Det er en enorm mengde metan som strömmar ut. Og det er de utslippet som er lettast og billigst å åtgärda. Det er kjempeviktig at vi får se dem så att vi faktisk kan påtala at de faktisk finnes.

Kan bidra til att företag hålls ansvar

Lena Höglund-Isaksson forteller om i løpet av fire år håper man at det kommer enda flere nettverk av lite mindre satellitter, så kalte nanosatelliter som kan overvaka metanutsläpp.

– Det er en teknikk som er veldig raskt og det er bare den første begynnelsen. Med nanosatelliter ska man kunna se metanutsläpp från ännu mindre utsläpp. Förhoppningen är då att man ska täcka i 90 prosent av metanutsläpp från olja- och gasindustrin. Det endrer hele spelplanen kan man si. Det kreves for å holde individuelle bedrifter ansvar for utslipp, men for at det skal være nødvendig med lager og regler også.

Studien publiseres i tidskriften Vitenskap.

Related Videos

Leave a Comment