Home » Norske arbeidsgivere bestemmer hvilke grensependlere som får kompensasjon

Norske arbeidsgivere bestemmer hvilke grensependlere som får kompensasjon

by Russell Crowe

Torsdag stemte det norske Stortinget over loven om etterlengtet erstatning fra grensependlere til de hindret fra å pendle til jobb i Norge.

Men loven er langt fra garantien som pendlerne håpet på.

I en skriftlig uttalelse til SVT skriver arbeidsminister Torbjörn Röe Isaksen (H) at svenske arbeidstakere som har valgt å forlate Norge etter at grensen er stengt kan få kompensasjon for manglende lønn dersom hjemreisen betegnes som «strengt nødvendig».

I praksis vil ifølge statsråden arbeidsgiver bestemme hva dette innebærer.

Familien er en nødvendighet

Meldingen blir møtt med sinne og oppgitthet av ukependler Lennart Eriksson i Sunne.

– Det må være en strengt nødvendig tur å gå til familien hans. Familien er det viktigste. I Norge jobber jeg alene og henter lønn, sier han.

Selv ble han i Norge i fire uker etter at grensen ble stengt for ikke å stå uten lønn, men da ble nostalgien for familien med to små barn for stor.

– Nå har jeg vært uten lønn i halvannen måned, selv om jeg betaler skatt i Norge, sier han oppgitt.

«Jeg begynner å bli hatsk»

I regjeringsuttalelsen heter det at «det kan oppleves som strengt nødvendig at personer som har familie og opphold i et annet land kan reise til hjemlandet», men sier også at «det er i praksis arbeidsgiver som vurderer dette. som er en nødvendig reise».

– Det forferdelige er at man nesten begynner å hate nordmenn når de behandler oss slik. Man begynner å dra alle opp på en kam og det blir fiendskap, sier Lennart Eriksson.

Related Videos

Leave a Comment