Home » Norsk oljefondssjef advarer om at markedets overflod ikke kan «vare for alltid»

Norsk oljefondssjef advarer om at markedets overflod ikke kan «vare for alltid»

by Russell Crowe

Sjefen for verdens største suverene formuesfond advarte om at markedsglansen sett i fremveksten av blanke sjekk-biler og amatørhandlere ikke kan «fortsette for alltid».

Nicolai Tangen, leder av det norske oljefondet på 1,3 billioner dollar, sa til Financial Times at «Jeg er alltid bekymret – det er mellomnavnet mitt» på spørsmål om han var bekymret for muligheten for en markedsboble.

Angående den plutselige økningen i aksjer som GameStop og Nokia på grunn av daghandlere som deler tips om Reddit, sa han: «Den positive utviklingen vi har sett i markedene kan åpenbart ikke fortsette for alltid. Det vi ser nå er et tegn på hva slags risikovilje det er. Og risikoappetitten er høy. Du ser det gjennom denne typen situasjoner som Spacs [special purpose acquisition companies] og detaljinvestorer».

Det norske oljefondet eier i gjennomsnitt 1,5 % av alle børsnoterte aksjer i verden, noe som gjør det til en av de mest innflytelsesrike investorene globalt.

Tangen, som tok over som administrerende direktør for fondsforvalteren i september, sa at den nylige markedsoppgangen i stor grad var forårsaket av stimuleringstiltak fra sentralbanker og regjeringer.

Trond Grande, fondets viseadministrerende direktør, sa til FT i august at han var bekymret for koblingen mellom en sterk oppgang i finansmarkedene og en langsommere oppgang i globale økonomier.

Tangen, en tidligere hedgefondsforvalter, har lovet å prøve å hindre at det norske fondet fortsetter å overgå referanseindeksen, noe som har fått noen akademikere til å frykte at det kan prøve å bli en mer aktiv investor.

Bunnen Hun sa Torsdag hadde den oppnådd en yield på 10,9 prosent i fjor, stort sett i årets siste kvartal. Resultatet ble forsterket av teknologiaksjer, som ga en avkastning på 42 % i 2020 og nå utgjør mer enn en fjerdedel av fondets aksjebeholdning. Avkastningen var 0,27 prosentpoeng over referanseindeksen, på linje med det historiske gjennomsnittet.

Tangen sa at som et «nær indeksen»-fond, som har relativt liten evne til å bli vektet annet enn referanseindeksen satt av den norske regjeringen, var det lite det kunne gjøre med eksponeringen mot teknologisektoren.

Han la til at selskaper som Apple, Amazon og Tesla hadde «vokst seg store av en grunn» i 2020, men sa at det ville være «interessant å se hvor langt teknologispranget er tatt» når det gjelder et gjennombrudd i fjor for teknologier. for eksempel hvordan. videokonferanse.

Det største markedet med dårligst resultater i fjor, det eneste landet der det opplevde pengetap, var Storbritannia, hvor det ga en negativ avkastning på 70 milliarder NKr (8 milliarder dollar) sammenlignet med en positiv avkastning på over 500 milliarder NKr for Forente stater. Tangen tilskrev Storbritannias tap til landets «spesielle politiske situasjon» som hadde skadet noen virksomheter.

Related Videos

Leave a Comment