Home » Norge vil gå videre med installasjonen av en utendørs basketballbane på Cottage Road

Norge vil gå videre med installasjonen av en utendørs basketballbane på Cottage Road

by Siv Jensen

7. mai – NORGE – Etter to års forsinkelse på grunn av pandemien, godkjente Select Board torsdag å gå videre med byggingen av en ny utendørs basketballbane på Cottage Street.

Ved hjelp av et tilskudd fra New Balance vil byen pusse opp den eksisterende basketballbanen på halvbane til et allbaneanlegg som er litt mindre enn forskriften på samme sted.

Tinghuset ligger på land eid av New Balance som byen leier for 1 dollar i året. Norge hadde vært på utkikk etter en langsiktig leiekontrakt, sa bysjef Dennis Lajoie, men selskapet ønsket å forbeholde seg retten til å bruke tomten til en potensiell utvidelse av fabrikken om nødvendig.

For to år siden tildelte New Balance byen 54 900 dollar for basketballbaneprosjektet, men en økning i byggekostnadene gjorde at byen ikke var på 10 164 dollar. Lajoie sa at byen, som hadde satt av penger til en masterplanstudie hvis en langsiktig leieavtale ble oppnådd, ville bruke disse midlene til å dekke differansen.

Voldgiftsstyret vedtok enstemmig videreføring av prosjektet.

For øvrige saker har styret godkjent søknad om tillatelse til utendørsfestival for Norges musikk- og kunstfestival, berammet til 9. juli og i regi av Kreativt Norge. Main Street vil være stengt den dagen fra 08.00 til 18.00 for festivalen. Styret godkjente også frafallelsen av søknadsgebyret på $ 100.

Lajoie sa at byen hadde fem kandidater til stillingen som politimester, hvorav to er praktikanter. Lajoie sa at hun vil delta i intervjuer utført av et råd med tre politisjefer i Maine, som forventes å begynne snart. Byen håper å ha den nye sjefen på plass innen 11. juli, noe som vil gi den nyansatte tre uker på å jobbe med den pensjonerte politisjefen Robert Federico før han drar 3. august.

I tillegg vil rådsformann Russell Newcomb og rekrutterer Thomas Curtis representere rådet under forhandlinger om en ny kontrakt med politiforbundet. Det første møtet er berammet til slutten av måneden.

Det er godkjent skjenkebevilling for Norway Pizza XChange på 457 Main St., som er det tidligere hovedkvarteret til Ari’s Pizza.

Lajoie rapporterte at Norges søknad om et statlig klimatilskudd ble godkjent for 50.000 dollar. Midlene skal brukes til å utvikle strategier for å redusere energikostnader og klimagassutslipp.

Programprioriteringer inkluderer en vurdering av kritisk infrastruktur, som veier og broer, og en sårbarhetsvurdering som identifiserer klimarisiko i sårbare befolkninger for å redusere risiko og utvikle evakueringsplaner.

Norge var en av 24 kommuner i staten som fikk midler i første runde, sa Lajoie.

Related Videos

Leave a Comment