Home » Norge og Tyskland er nå koblet sammen med en tykk elektrisk kabel

Norge og Tyskland er nå koblet sammen med en tykk elektrisk kabel

by Siv Jensen

Energiutveksling via NordLink har som mål å øke forsyningssikkerheten for tyske og norske kraftnett og øke utvekslingen av fornybar energi mellom land.


En tekniker undersøker deler av omformerne i en hall tilhørende NordLink-selskapet. Likestrømmen som produseres av vannkraft i Norge, omdannes til vekselstrøm i dette anlegget og føres inn i det tyske strømnettet. (Foto: dpa)Melding om nye artikler:I følge den føderale regjeringen trenger ikke forbrukerne å frykte en blackout selv etter nedleggelsen av atom- og kullkraftverk. På grunn av den økende blandingen av fornybar energi og utvidelsen av strømnettet i Europa, som vil koste milliarder, vil strømprisene trolig falle på lang sikt, til fordel for husholdningsforbrukere og industri. .

«Samlet sett vil energiovergangen alltid være billigere for forbrukeren hvis den er europeisk, for bare i noen få unntakstilfeller har vi en situasjon der vinden ikke blåser noe sted, solen skinner og vannkraft ikke er tilgjengelig», Det sa forbundsøkonomiminister Peter Altmaier (CDU) torsdag ved den offisielle innvielsen av kraftledningen «Nordlink» mellom Tyskland og Norge. «Dette betyr at vi trenger mindre ledig kapasitet, vi trenger mindre fossil kapasitet, og det vil ikke ha en umiddelbar innvirkning på strømprisutviklingen, men det vil ha betydelige langsiktige konsekvenser.»

Kraftledningen mellom Wilster i Schleswig-Holstein og Tonstad i Norge, som koster rundt to milliarder euro, forbinder energimarkedene i begge land for første gang og regnes som en viktig komponent i energiomstillingen. Det gir Norge tilgang til tysk vindkraft og i sin tur Tyskland tilgang til strøm fra Norges enorme vannkraftverk. Det betyr at såkalte «dark doldrums» bedre kan kompenseres – perioder hvor mindre vind- og solkraft er tilgjengelig på grunn av været. Kansler Angela Merkel (CDU) snakket om «en milepæl for moderne energiforsyning i Europa – moderne fordi vi styrker det europeiske samarbeidet og integrasjonen av våre strømmarkeder».

Altmaier sa at lanseringen av «Nordlink» var det første beviset på at fornybar energi kunne gi pålitelig, 24-timers kraft. «Fornybar energi alene kan holde strømnettet stabilt, noe som tiltrekker seg verdensomspennende oppmerksomhet». Når det gjelder elektrisitet, er Tyskland en av verdensmesterne når det kommer til forsyningssikkerhet.

«I fjor hadde vi et gjennomsnittlig strømbrudd på bare 13 minutter, andre land har mange timer med strømbrudd i løpet av et år,» sa Altmaier, «selv om vi stenger atomkraftverk, selv om vi stenger kraftverk for kull». I Tyskland produseres det allerede mer strøm fra vind (2020: 25,6 %) enn fra kull (24,8 %). Kjernekraft når bare 12,1 %.

Når det gjelder å bygge ut strømnettet, har Merkel etterlyst mer fart. «Nordlink» alene vil ikke løse Tysklands energi- og nettproblemer. Nord-Tyskland må knyttes bedre til Sør-Tyskland. Først da kan «Nordlink» slippe løs sin fulle kraft. — Vi må jobbe mye raskere med dette. Når det gjelder å utvide linjen, «i nær fremtid vil vi måtte tenke nytt om å akselerere.» Det bør vurderes om rettsinstanser kan reddes ut og befolkningen kan involveres raskere. «Vi har fortsatt store hindringer å overvinne her,» sa Merkel.

Under press fra den føderale konstitusjonelle domstolens klimaavgjørelse innførte den føderale regjeringen nylig en ny klimavernlov med mer ambisiøse mål. I henhold til dette skulle Tyskland bare slippe ut så mange klimaskadelige gasser i 2045 som kan begrenses igjen, fem år før planen. For elektrisitetsproduksjon betyr dette å gå enda raskere bort fra fossilt brensel enn kull og gass mot «grønn elektrisitet», for eksempel fra sol, biomasse og fremfor alt vind. For Altmaier er det også klart at utvidelsen av fornybar energi må presses enda raskere.

«Nord er praktisk talt selvforsynt med fornybar elektrisitet og er et presserende behov i sør,» sa Altmaier. Etterspørselsplanen må justeres tilsvarende. «Det er veldig klart for meg at det må komme en endring i neste valgperiode (etter det føderale valget til høsten), og da vil vi ta hensyn til det økte behovet.»

Statsminister Erna Solberg understreket behovet for sikker tilgang på energi. Dette er spesielt viktig for det skandinaviske landet, fordi elektrisitet produseres nesten utelukkende fra vannkraft. Samtidig må ambisiøse mål nås i klimakrisen. «Vi må håndtere det globalt utenfor nasjonale grenser.»

Related Videos

Leave a Comment