Home » Norge følger Danmark – beslutning om Astra Zeneca-vaksine forsinket

Norge følger Danmark – beslutning om Astra Zeneca-vaksine forsinket

by Russell Crowe

Ifølge Stoltenberg ønsker de å forske mer for å fastslå fordelene med vaksinen for ulike aldersgrupper.

– Vi har begrenset informasjon fra andre land som har eller ikke har vaksinert over 65 år så langt, sier Stoltenberg.

Fire personer døde i Norge

Norge stoppet vaksinasjon med Astra Zeneca 11. mars i år etter meldinger om mistenkte bivirkninger hos enkelte vaksinerte. Over hele landet er fire mennesker døde og to blir behandlet på sykehus etter å ha fått en kombinasjon av blødninger, blodpropp og lavt antall blodplater.

Norske forskere mener dette skyldes en sterk immunrespons mot AstraZeneca-vaksinen.

Stoltenberg sier antallet alvorlige saker i Norge er noe av det som ligger bak beslutningen om å forlenge pausen.

Danmark og Norge skiller seg fra resten av Norden

Blant de nordiske landene har Sverige, Finland og Island nå gjenopptatt vaksinasjonen. Men de vil bare tilby det til eldre.

EMA fant ingen årsakssammenheng

Det er fortsatt ingen etablert årsakssammenheng mellom vaksinen og de mistenkte bivirkningene – blodpropp forbundet med mangel på blodplater.

European Medicines Agency (EMA) har undersøkt om helseproblemene som er rapportert med Astra Zenecas vaksine er ekte bivirkninger eller ren tilfeldighet. Det er ikke funnet noen årsakssammenheng og vaksinen anses som trygg.

Related Videos

Leave a Comment