Home » «Måtte Gud redde planeten»: World Climate Summit Open | Fri presse

«Måtte Gud redde planeten»: World Climate Summit Open | Fri presse

by Russell Crowe

Glasgow (AP) – Agendaen er ikke noe annet enn å redde planeten. Hvis du hører på de mektige i verden som samlet seg i Glasgow denne grå mandagen, virker det nesten som om klimabeskyttelse gjennomgående står høyt på prioriteringslisten til regjeringer rundt om i verden.

«COP26 kan og må ikke være slutten på historien,» sa kunngjøreren Boris Johnson ved åpningsseremonien for klimatoppmøtet mandag. Møtet må uskadeliggjøre «denne bomben» og bli «begynnelsen på slutten» på destruktive klimaendringer.

Innledende hit for et tiår med ambisjoner

«Glasgow må være utgangspunktet for et tiår med ambisjoner og besluttsomhet,» sa USAs president Joe Biden. «Hver dag vi venter, øker kostnadene ved passivitet.» Avtroppende kansler Angela Merkel, som ankom for sin siste opptreden på den store verdensscenen, snakket om en «total transformasjon» av livet vårt, arbeidet vårt og økonomien vår. Så mye for de store ordene.

De mektige overlater de smertefulle detaljene om hvordan disse målene må nås raskt nok til sine forhandlere. Og tegnene som diskusjonene begynner under i Glasgow kan være bedre. På helgens G20-toppmøte klarte ikke store økonomiske nasjoner å bli enige om spesifikke datoer for utfasing av kull eller karbonnøytralitet, og sendte dermed et sterkt signal fra store forurensere i Glasgow. Apropos forurensere: Verdens største produsent av klimagasser, Folkerepublikken Kina, forble i utgangspunktet taus i Glasgow. President Xi Jinping bestemte seg for ikke å snakke og sendte i stedet noen skrevne linjer.

Det er akutt behov for konkrete tiltak

De neste ukene vil vise om «Bla, Bla, Bla», myntet av verdens fremste klimaaktivist Greta Thunberg og til og med sitert av Boris Johnson mandag, vil stå. Konkret handling er påtrengende nødvendig for at Glasgow skal holde det Paris lovet i sin historisk anerkjente avtale. Verden er «katastrofalt langt» fra det avgjørende målet i Paris Global Climate Agreement – ​​å begrense global oppvarming til 1,5 grader Celsius sammenlignet med førindustriell tid, skrev Thunberg i en åpen appell som nådde én million underskrifter på svært kort tid. Sammen med andre aktivister oppfordret han statsledere rundt om i verden om endelig å svare besluttsomt og med drastiske tiltak.

«Vi graver vår egen grav,» advarte FNs generalsekretær Antonio Guterres. Ved starten av seremonien advarte han om at all innsatsen som allerede er lovet for å beskytte klimaet har vært utilstrekkelig, frem og tilbake, for å avverge en katastrofe, innrammet av skotsk sekkepipemusikk og appeller fra barn over hele verden. «Det er på tide å si: nok,» sa Guterres. «Nok brutale angrep på biologisk mangfold. Nok selvdestruksjon av karbon. Nok av det faktum at naturen blir behandlet som et toalett.»Seychellenes president Wavel Ramkalawan sa hvordan folk i hjemlandet hans, av mange ansett for å være et paradis, er skremt når det kommer til stigende havnivå. «Vi peser allerede etter å overleve, » sier Ramkalawan.

100 milliarder dollar løfte

Den store ubalansen mellom rike industriland og fattigere land, som allerede lider under konsekvensene av klimaendringene, truer med å overskygge konferansen. Løftet på 100 milliarder dollar, som må strømme til utviklingsland hvert år for å bekjempe klimakrisen, vil først oppnås tre år senere enn lovet. Gapet mellom rik og fattig, mellom forurensere og de som er hardest rammet, er tydelig i Glasgow fra starten av. Da en kenyansk klimaaktivist inviterte verden på slutten av åpningsseremonien til å «åpne deres hjerter og høre historien deres», var førstnevnte allerede på vei ut av salen. Når den mauritanske presidenten taler, er alle øyne rettet mot den neste Joe Biden.

Dette oppsummerer hans presserende appell, som USAs president bruker tre til fire ganger lenger enn de tre minuttene som faktisk var planlagt, i stort håp. «Måtte Gud redde planeten», sier den troende katolikken på slutten av talen. Men i utgangspunktet faller denne oppgaven på skuldrene til hundrevis av forhandlere i Glasgow.

Related Videos

Leave a Comment