Home » Fra sykepleiesektorens synspunkt er det for mange sykehus i Tyskland.

Fra sykepleiesektorens synspunkt er det for mange sykehus i Tyskland.

by Russell Crowe

Presidenten for det tyske sykepleierådet, Christine Vogler, sa til «Editorial Network Germany» (mandagsutgaver) at i Tyskland er det kun 4,8 sykepleiere tilgjengelig på sykehus per 1000 pasienter, slik at det i Norge er 8,3 og i Storbritannia 7,6. Danmark 6.4 og Frankrike 5.3. «Dette plasserer Tyskland nederst på listen over sammenlignbare land når det gjelder personell. Dette representerer en urimelig belastning på lang sikt,» argumenterte hun og understreket: «Vi har for mange sykehus.»

Jo større klinikk er, jo flere muligheter er det til å utnytte synergier og bruke personalet effektivt, sa Vogler. «Det er da lettere å lage rimelige arbeidstidsmodeller og åpne opp karrieremuligheter,» understreket hun. Sykehusreformen planlagt av helseminister Karl Lauterbach (SPD), med mer sentralisering og spesialisering, går i riktig retning. Sykepleierådets president kritiserte samtidig reformen. Håpet er at profesjonelle sykepleiere endelig får den statusen som er nødvendig for å gi god pasientbehandling. «Men dessverre fortsetter politikken å sementere helsesystemstrukturer og hierarkier av arbeid, kommando og ansvar dominert av leger fra 1800-tallet,» beklaget hun. Det som trengs er de ansattes autonomi på omsorgsfeltet. Det er et selvstendig yrke og skal ikke lenger være et vedheng til medisinen. «Denne legesentrerte tilnærmingen må stoppe,» krever hun.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH

Related Videos

Leave a Comment