Home » Facebook negativ for hundrevis av millioner brukere

Facebook negativ for hundrevis av millioner brukere

by Liv Ullmann

Facebook anslås å ha rundt 2,9 milliarder brukere over hele verden. I følge dokumenter som f.eks Wall Street-avisen viser til samme estimat av Facebook som i gjennomsnitt viser 12,5 % av brukerne tegn på ikke å kunne kontrollere tiden de bruker på plattformen.

At så mange av dem har problematisk bruk av plattformen som påvirker jobb, søvn og relasjoner har vært kjent for selskapet i flere år.

En intern arbeidsgruppe som hadde til oppgave å undersøke plattformens innvirkning på mennesker og foreslå forbedringer ble nedlagt i 2019. Noen av forslagene til forbedringer, som færre varsler, ble imidlertid implementert av Facebook.

«Vi har en rolle å spille»

Facebook påpeker at det ikke er noen vitenskapelig sammenheng mellom bruk av tjenesten og dårligere livskvalitet.

Men ifølge Brian Primack, en forsker Wall Street Journal snakket med, stemmer funnene med det utenforstående forskere har pekt på som et problem i mange år. Primack mener at «tallene burde bekymre folk» da «alt peker i samme retning».

I Wall Street Journal sier selskapets talsperson Dani Lever at en betydelig prosentandel av brukerne har problemer med å kontrollere bruken av sosiale medier:

– Vi har en rolle å spille, og derfor har vi laget verktøy som lar folk administrere hvordan og når de bruker tjenestene våre. I tillegg har vi et dedikert team som jobber på tvers av alle plattformene våre for å bedre forstå disse tingene og for å sikre at folk bruker appene våre på en måte som gir mening for dem.

Related Videos

Leave a Comment