Home » Europeisk sammenligning: Tysklands jernbanenett krymper mest / Greenpeace-studie analyserer utgifter til vei- og jernbanetransport i EU – Økonomi & Volkswagen – Nyheter

Europeisk sammenligning: Tysklands jernbanenett krymper mest / Greenpeace-studie analyserer utgifter til vei- og jernbanetransport i EU – Økonomi & Volkswagen – Nyheter

by Siv Jensen

Hamburg (ots) – Mellom 1995 og 2018 investerte EU-landene Norge, Sveits og Storbritannia i gjennomsnitt 66 % mer i veibygging enn i jernbaneinfrastruktur. Tyskland brukte til og med det dobbelte av pengene (110 %) på veitransport – dette demonstreres av en studie fra Wuppertal Institute og «T3 Transportation Think Tank» på vegne av Greenpeace (Online: https://act.gp/3PptpCm) . Videre har Tyskland stengt flere kilometer med ruter for togpassasjerer enn andre europeiske land. «Europa ødelegger klimavennlig jernbanetransport ettersom kontinentet blir midtpunktet for klimakrisen,» sier Lena Donat, transportekspert i Greenpeace. «Et nedslitt jernbanenettverk, for mange biler og lastebiler på veiene og et stort gap i klimabeskyttelse er resultatet av denne feil transportpolitikken, spesielt i Tyskland.» Greenpeace oppfordrer den føderale transportministeren Volker Wissing (FDP) til å stoppe utvidelsen og byggingen av nye motorveier og i stedet ta tak i det enorme etterslepet av investeringer i jernbaner.

På en sidenotat: Tyskland kutter tusenvis av kilometer med jernbanelinjer

Ingen andre land har stengt så mange jernbanelinjer: Siden 1995 har Tyskland forkortet passasjerbanenettet med 2700 kilometer, samtidig som det er bygget 2000 kilometer med motorveier. Med rundt 1600 euro per år er tyske utgifter per innbygger på jernbanetransport kun på tolvte plass i en europeisk sammenligning. Sveits bruker fire ganger mer, Østerrike investerer minst det dobbelte. «Tyskland har systematisk drenert jernbanenettet i mer enn tre tiår,» sier Donat. «Stengte jernbanestrekninger må settes i drift igjen slik at flere får tilgang til klimavennlig mobilitet. De må ikke tvinges til å eie bil eller være hjemme.»

Til tross for sine forpliktelser til klimabeskyttelse, investerte europeiske land 1,5 billioner euro i veiinfrastruktur og bare 930 milliarder euro i jernbaner fra 1995 til 2018. 30 000 kilometer med nye motorveier bidro til en økning på 29 % av motorisert veitrafikk, som nå forårsaker 72 % av Europas klimaskadelige veiutslipp. Samtidig har det europeiske jernbanenettet krympet med 15.650 kilometer. Nesten 2600 togstasjoner og holdeplasser ble stengt midlertidig eller permanent. Ifølge studien kunne over halvparten av kilometerne med nedlagte veier tas i bruk igjen. Mellom 2018 og 2021 reduserte den europeiske investeringsmismatchen i vei- og jernbanesektoren fra gjennomsnittlig 66 % til 34 %. Men ikke i Tyskland: Her går fortsatt 84 % mer penger til veibygging.

Du finner en kortversjon av studiet på tysk (10 sider) her. (https://www.greenpeace.de/publikationen/abstellgleis?utm_campaign=verkehr&utm_source=www.greenpeace.de&utm_medium=referral&utm_content=press-release&utm_term=mobilitat)

Pressekontakt:

Ta kontakt med Lena Donat, tlf. 0151-7429 0542, Lena.Donat@greenpeace.org, eller pressetalsperson Simone Miller, tlf. 0171-870 6647, Simone.Miller@greenpeace.org. Greenpeace pressekontor: Tlf. 040/30618-340, presse@greenpeace.de, presseportal.greenpeace.de www.greenpeace.de, twitter.com/greenpeace_de

Originalt innhold av: Greenpeace eV, kringkastet av news aktuell

Presserommet til presseportalen: aktuell GmbH nyheter

Related Videos

Leave a Comment