Home » EU-parlamentet saksøkte EU-kommisjonen for passivitet | Fri presse

EU-parlamentet saksøkte EU-kommisjonen for passivitet | Fri presse

by Russell Crowe

Brussel (Dpa) – Europaparlamentet har saksøkt EU-kommisjonen for EU-domstolen fordi den ennå ikke har tatt i bruk en ny forordning for å straffe brudd på rettsstaten i EU-land.

Parlamentets juridiske tjeneste anla søksmålet fredag ​​etter anmodning fra parlamentets speaker David Sassoli, sa en talskvinne. Fremgangsmåten er nesten unik: Så langt har EU-parlamentet først saksøkt EU-kommisjonen for domstolen.

EU-kommisjonen forventes å handle konsekvent og implementere det kommisjonsleder Ursula von der Leyen sa i den nylige plenumsdebatten om rettsstaten, sa Sassoli. «Ord må følges av handlinger».

Bakgrunnen er EUs rettsstatsmekanisme, som har vært på plass siden begynnelsen av året. Den slår fast at EU-land kan redusere midler fra fellesbudsjettet dersom det er fare for misbruk av penger på grunn av brudd på rettsstaten. Regjeringene i Ungarn og Polen frykter at den nye prosedyren først og fremst brukes mot dem. Deretter anket han forordningen til EU-domstolen – saksbehandlingen pågår fortsatt.

EU-kommisjonen ønsket egentlig først å handle da EU-domstolen hadde tatt stilling til sakene til Ungarn og Polen. Den sørger også for en avtale mellom stats- og regjeringssjefene. Med den ble regjeringene i Budapest og Warszawa i fjor overtalt til å gi opp blokaden av viktige EU-budsjettvedtak.

Kansler Angela Merkel (CDU) hadde tatt til orde for å avvente domstolens avgjørelse. I slutten av forrige uke, etter et EU-toppmøte, gjorde Von der Leyen det klart at han vil følge denne linjen. Du vil avvente dommerens dom og vurdere de mulige konsekvensene, sa han.

EU-parlamentet hadde allerede i juni besluttet å innlede prosedyren for den såkalte unnlatelsen mot EU-kommisjonen og derfor å øve press på autoriteten til von Leyens. I midten av oktober stemte den ansvarlige juridiske komiteen for å faktisk reise søksmålet. Like etter ga Sassoli advokattjenesten i oppdrag å forberede saken. EU-kommisjonen har alltid understreket at det pågår forberedelser til saksbehandlingen i henhold til mekanismen og at ingen sak vil gå tapt.

Kritikere anklager både den ungarske og den polske regjeringen for å påvirke rettsvesenet i strid med EUs standarder. De ser også en trussel mot EU-budsjettet fordi nasjonale rettshåndhevende myndigheter og domstoler som regel er ansvarlige for å etterforske mulig misbruk av EU-midler.

Related Videos

Leave a Comment