Home » Den tyske marinen fører nå tilsyn med kraftverkene

Den tyske marinen fører nå tilsyn med kraftverkene

by Liv Ullmann

Etter lekkasjene i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 Østersjøen, regner kansleren med økt beskyttelse av kritisk infrastruktur. Den tyske marinen er i aksjon.

Med skip og fly er den tyske marinen engasjert i bedre overvåking av truede energisystemer i det maritime området utenfor norskekysten. Skip og fly vil bli brukt til å beskytte kritisk infrastruktur, kunngjorde marinen torsdag i Rostock.

Etter eksplosjonene på rørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2 tilbød kansler Olaf Scholz (SPD) støtte til Norge, Danmark og Sverige for å beskytte kritisk maritim infrastruktur, som oljerigger, undersjøiske kabler og rørledninger.

– Den tyske marinen er engasjert i overleveringer til og fra maritime manøvrer i disse områdene, men også med tilbakevendende flygninger med P-3C Orion utenfor kysten av Norge, forklarte marineinspektør viseadmiral Jan Kaack torsdag. P-3C Orion-fly er såkalte maritime rekognoseringsfly – de overvåker store områder av havet ovenfra. De gir også et bilde av undervannssituasjonen og kan oppdage og bekjempe ubåter.

NATOs stående arbeidsgruppe på patrulje

Ifølge marineinspektør Jan Kaack er det i dag en sammenslutning av to tyske fregatter og et forsyningsskip i det norske havområdet. I tillegg patruljerer en permanent NATO-innsatsstyrke der. Sjøforsvaret er også involvert i dette.

Etter eksplosjonene ved de tysk-russiske gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen i september, er det satt i gang økte overvåkingsaktiviteter utenfor kysten av Norge og andre skandinaviske land. Det spekuleres i mistenkte sabotasjehandlinger. Internasjonale undersøkelser bør avklare hvem som er ansvarlig for skaden.

Norge er et NATO-medlem og en stor olje- og gassprodusent. Det er mange rørledninger og produksjonsplattformer i havområdet utenfor norskekysten. Videre er Norge og Tyskland koblet sammen med blant annet en viktig sjøkabel for gjensidig eksport av elektrisitet.

Related Videos

Leave a Comment