Home » Australia står overfor nye utfordringer i utviklingen av hydrogenteknologi

Australia står overfor nye utfordringer i utviklingen av hydrogenteknologi

by Edvard Munch
  • Den flytende hydrogendrevne Corollaen, som konkurrerte i Super Taikyu Fuji 24 Hours for første gang i mai, har utviklet seg videre.
  • Toyota vil starte veitesting av den hydrogendrevne HiAce på offentlige veier i Australia for å videreutvikle hydrogenmotorteknologi perfeksjonert gjennom motorsport til praktisk anvendelse.

Toyota City, Japan, 11. november 2023 ― Toyota Motor Corporation (Toyota) kunngjorde i dag at de vil delta i 2023 ENEOS Super Taikyu Series Støttet av Bridgestone Round 7 Super Taikyu Final Fuji 4 Hours Race med Fuji Niq Festival, som vil bli avholdt fra 11. til 12. november, med Corolla H2 Concept #32 ORC ROOKIE GR, som går på flytende hydrogen, og #28 ORC ROOKIE GR86 CNF Concept, som kjører på nullkarbondrivstoff.

  1. Evolusjonen og utfordringene den hydrogendrevne Corolla står overfor

/Offentlig kommunikasjon. Dette materialet fra kildeorganisasjonen/forfatterne kan være tidsriktig og redigert for klarhet, stil og lengde. Mirage.News tar ingen institusjonelle posisjoner eller sider, og alle meninger, posisjoner og konklusjoner som uttrykkes her er utelukkende forfatterens(e). Se i sin helhet her.

Related Videos

Leave a Comment