Home » Aker Horizons inngår avtaler innenfor det planlagte grønne industriknutepunktet i Norge

Aker Horizons inngår avtaler innenfor det planlagte grønne industriknutepunktet i Norge

by Russell Crowe

26. oktober (Renewables Now) – Aker Horizons ASA (OSE: AKH), ​​den fornybare energiplattformen kontrollert av Norges Aker ASA (OSE: AKER), avduket tirsdag to avtaler til en samlet verdi av NOK ​​290 millioner (34 , USD). 7 millioner / EUR 29,8 millioner) som del av en ny plan for å utvikle grønne verdikjeder for kraftintensiv industri i Nord-Norge.

Under den første avtalen gikk det heleide datterselskapet Aker Narvik med på å betale 200 millioner kroner til Narvik kommune for to ubebygde tomter nær byen, som er et godt forbundet transportknutepunkt 200 kilometer nord for polarsirkelen.

Som en del av den andre transaksjonen vil Aker Narvik investere 90 millioner kroner gjennom en rettet emisjon for å kjøpe 75 % av Narvik Batteri AS, et selskap som jobber med å utvikle det lokale batteriproduksjonsstedet Hergot.

Kjøperen sa at den nå vil samarbeide med forretningspartnere og myndigheter for å nå investeringsbeslutninger i 2022 om måter å utvikle de forskjellige nettstedene på.

De to avtalene markerer starten på store fremtidige regionale investeringer fra Aker Horizons og dets porteføljeselskaper, som vil stole på deres evne til hydrogen, karbonfangst og fornybar energi for å utvikle hele verdikjeder.

Aker Horizons er også i avanserte samtaler med en ikke navngitt global finanstjenesteleverandør som en potensiell ankerinvestor for et energiomstillingsfond på 1 milliard euro fokusert på infrastrukturressurser knyttet til karbonfangst, hydrogen og elektrifisering.

«Regionen har flere fordeler som Aker Horizons» knutepunkt for
virksomhet i Nord-Norge med tilgang til noe av Europas laveste fornybare energi, utmerkede transportforbindelser for eksport inkludert veier, jernbaner og havneanlegg, samt lokalsamfunn som er engasjert i energiomstillingen, sier Kristian Roekke, administrerende direktør i Aker Horizons.

Morselskapet Aker meldte separat at datterselskapet Aker Capital AS har kommet til enighet med Nordkraft om en investering på 200 millioner kroner i et datasenterprosjekt i Narvik.

(10 NOK = 1 195 USD / 1 030 EUR)

Related Videos

Leave a Comment