Home » Abort har blitt tatt opp som en vanskelig etisk problemstilling i SRs god morgenverden

Abort har blitt tatt opp som en vanskelig etisk problemstilling i SRs god morgenverden

by Liv Ullmann

Abort som et etisk dilemma og et ansvar for menn ble fremhevet da Sveriges Radio inviterte to forfattere og en forsker til en samtale i programmet God Morgon Värld.

Nyheter

Publisert 08.00, 10. mai 2022

Utgangspunktet for tjenesten var lekkasjen fra USAs høyesterett, som skal avgjøre at stater ikke skal følge Roe v. Ruling. Wade, som gir kvinner en grunnlovsbeskyttet rett til abort frem til omtrent uke 24.

Good morning world stilte spørsmålet hvorfor det snakkes så lite om abort i Sverige og henvendte seg til forfatterne Helena Granström og Jens Liljestrand og Lotta Wendel, som forsker på medisinsk rett ved Malmö universitet.

Både Liljestrand og Wendel viste til den sterke konsensus som råder i Sverige om retten til fri abort, mens førstnevnte understreket at det var politisk «upassende» å ville stramme inn eller begrense loven.

Granström mente dette En annen forklaring på at abort ikke lenger diskuteres i Sverige er at ulike grunnverdier settes opp mot hverandre ved en abort.

– På den ene siden å drepe et barn – så å si det mest moralsk forkastelige vi kan tenke oss. Men en kvinnes rett til abort er på den annen side etisk uproblematisk og ganske teknisk og åpenbar, sa hun.

– Og det er nok to perspektiver som ikke er så lette å sette sammen, som faktisk kanskje ikke egentlig er mulig å være sammen. Så lenge vi ønsker å beholde dagens lovverk, synes jeg det på noen måter er helt rimelig at vi lar være å gå nærmere inn på disse spørsmålene.

Han sa også at svenske kvinner som søkte hjelp til å stoppe en medisinsk abort ble møtt av omsorgens kalde hånd, til tross for at dette burde være mulig.

Jens Liljestrand holdt han er uenig i at aborter skjer tilfeldig, selv om han mente at menns rolle burde avklares ytterligere.

– At menn opptrer uaktsomt, uansvarlig, egoistisk – det er det som ligger bak aborter, sa hun.

Related Videos

Leave a Comment