Home » Slate Asset Management utvider den europeiske plattformen med oppkjøp av en viktig eiendomsportefølje på 1 milliard kroner i Norge

Slate Asset Management utvider den europeiske plattformen med oppkjøp av en viktig eiendomsportefølje på 1 milliard kroner i Norge

by Russell Crowe

LONDON OG FRANKFURT – (KOMMERSIELL LINJE) – Slate Asset Management («Slate»), en global alternativ investeringsplattform fokusert på eiendom, kunngjorde i dag kjøpet av en portefølje av 25 sentrale eiendomsbedrifter i Norge for cirka 1 milliard kroner. Nordiske land: Skalere ned selskapets europeiske plattform ytterligere og øke Slates eksponering mot essensielle eiendommer av høy kvalitet i et større Europa betydelig.

Porteføljen omfatter ca. 50 000 kvadratmeter geografisk spredt over hele Norge, med størstedelen konsentrert i og rundt de fem største norske byene. Hele porteføljeinntektene genereres av leverandører av essensielle varer og tjenester, inkludert 24 dagligvarebutikker leid ut til klasse A-leietakere og et statlig drevet medisinsk anlegg. De tre hovedaktørene i porteføljen er de store norske matvarekonsernene Coop Norge, Reitan Group og NorgesGruppen, som har cirka 96 % av den totale matvaremarkedsandelen i Norge.

«Vi øker aktivt vår eksponering mot viktige eiendommer over hele Europa, og denne transaksjonen er en spennende mulighet for oss til å anskaffe en portefølje av høykvalitets eiendeler i et nytt og voksende marked på en svært attraktiv basis, sier Brady Welch, grunnlegger i Slate Asset. Ledelse.»På bakgrunn av Norges sterke økonomi og lederskap innen miljøprestasjoner, tror vi at vi kan frigjøre betydelig verdi for våre leietakere og partnere ved å investere gjennomtenkt for å gjøre disse eiendommene enda mer moderne, bærekraftige og ressurseffektive.»

Oppkjøpet er en videreføring av Slates strategi fokusert på å stabilisere essensielle mat- og eiendomsressurser over hele Europa, noe som letter distribusjonen av essensielle varer og tjenester til sluttforbrukere. Disse eiendelene har vist seg å være defensive av natur, med inntektsstrømmer som er i stand til å motstå perioder med økonomisk ustabilitet.

Welch la til: «De essensielle leietakerne som okkuperer disse eiendommene er selskaper av eksepsjonell kvalitet med gjennomgående solid og stabil ytelse. Ettersom vi prøver å fortsette å distribuere kapital i denne sektoren, styrker denne porteføljen vår merittliste og gir en ideell plattform for fremtidige investeringer i Norden.»

Schjødt, UNION Norsk Naeringsmegling, Pareto Securities, BER og KPMG Norge bistod Slate i denne transaksjonen, som forventes avsluttet i desember 2021.

Lær om Slate Asset Management

Slate Asset Management er en global alternativ investeringsplattform med fokus på eiendomssektoren. Vi fokuserer på grunnleggende med sikte på å skape langsiktig verdi for våre investorer og partnere. Slates plattform dekker et bredt spekter av investeringsstrategier, inkludert opportunistiske, verdiøkende, kjernepluss- og gjeldsinvesteringer. Vi støttes av eksepsjonelle mennesker og fleksibel kapital, som gjør oss i stand til å skaffe og gjennomføre et bredt spekter av attraktive investeringsmuligheter. Å besøke slateam.com å vite mer.

Related Videos

Leave a Comment