Home » Sett av DN-lesere 21. nov

Sett av DN-lesere 21. nov

by Liv Ullmann

Når skal massemedia, politikere og kommentatorer slutte å snakke/skrive om prisøkninger? Prisene øker ikke, som av en naturkraft. De er oppdratt av ekte mennesker!
Jens Busch

Jeg lurer på om det er noe politisk parti i Sverige som tør å ta opp spørsmålet om rasjonering av flyreiser, for eksempel maks to reiser per år?
Cecilia Adolfsson

Alle kriger har en unnskyldning, som alle andre…
Pietro Pettersson, Helvete ja

Regjeringen ønsker at nyankomne og asylsøkere skal tvinges til å få bedre kunnskap om det svenske samfunnet og svenske verdier gjennom utdanning. Treningen skal gjennomføres med kognitiv test. Alle må ta kurset og være godkjent, ellers trekkes stipend og andre godtgjørelser. Selv de som allerede har kommet til Sverige må kanskje på trening i fremtiden. En undersøkelse skal foreslå hvordan hele saken skal gjennomføres. Jeg mener utredningen da også bør omfatte hvordan dette kan telle som kompetanseheving for alle svensker som nyter godt av ulike tilskudd. Hvorfor ikke også inkludere beslutningstakere på alle nivåer?
Göran Andersson

Hei migrasjonsminister Stenergard! På gården min bor gjenvinningsjuksere, barnehageskippere, folk som snakker fremmedspråk, parkeringsbøter, psykopatiske galninger, dyrkingseksperimentører og husmødre. Ja, dette har blitt sett. Kast dem ut! Med røtter i Sverige helt tilbake til istiden, kan du være trygg. Og de kaller seg til og med liberale. Liberal?
Brittmarie Engdahl, Norrköping

Hærverk og uærlig livsstil. Dette er ikke noe nytt. Et vilkår for mannlig stemmerett ble også inkludert i Riksdagens avstemning om kvinners stemmerett i 1921. Mennene som er ansvarlige for en fiasko, ville ikke ha stemmerett.
Bjørn Svensson, Brems

Fra 1. november trenger arbeidsinnvandrere fra land utenfor EU en inntekt som garanterer et godt levebrød. Regjeringen har satt dette nivået til 27 360 SEK. Tilsynelatende kunne det gjøres raskt og smertefritt. Hvor lang tid har det gått før flyktninger søker arbeid? Det var vel 71 kroner om dagen? Dette nivået har ikke blitt hevet på nesten 30 år. Hvorfor er dette umulig hvis det ifølge regjeringen skal ti ganger så mye til å leve på en tålelig måte? For å sitere Laila Freivalds: «Skammer du deg ikke? Du burde skamme deg!»
Andreas Fisher, Valentina

To land er imot Sveriges medlemskap i NATO. Begge disse landene har nære kontakter med Russland. Er det en tilfeldighet? Eller det kan være, fryktelig tanke, at de spiller under dynen med Russland. Ideen om at disse to landene viser atferd som kan sammenlignes med den i den femte kolonnen er uansett innen rekkevidde. Jeg håper jeg tar feil.
Hans Ehdwall

Rart at statsminister Ulf Kristersson stadig klarer å rekruttere folk som roter til lovene vi andre må følge, både ålefiske eller trebroer.
Lena Lundgren, Stockholm

Overskrifter på DN.se i dag:
Statsministerens statssekretær eier en ulovlig treterrasse
Regjeringen: strenge krav til en hederlig livsstil
Thorkel Borelius

Vi har nå mange arbeidsledige bygningsarbeidere som absolutt ville vært glade for å ha en jobb å henvende seg til. I Sverige er det mangel på fengselsplasser og det vil ta sju år å bygge syv nye fengsler. Hvor vanskelig kan det være å få til alt dette på rekordtid etter svenske målestokker, kanskje to år? Landet er der, men sammenlignet med Tyskland er det svenske byråkratiet hardt som sirup.
Ralph Rehn

I en artikkel i DN blir det forklart at staten kan bli tvunget til å betale penger (80 milliarder kroner) til Riksbanken for å fikse posisjonen den befinner seg i. Så mitt forslag er at staten også skal betale like mye til alle med boliglån.
Seppo Martikainen, Gnesta

«Oh, oh, oh, girls, oh, oh, oh, girls, vi må heve stemmene våre for å bli hørt,» sang vi på 70-tallet. Men vi sikter absolutt ikke til dagens såkalte influencere som annonserer dyre kremer og tjener enorme summer med sitt kunstige utseende. Nei, vi mente noe helt annet…
Marja Häkämies, Stockholm

Jörgen Huitfeldt skriver under overskriften «Sverige trenger en sterkere majoritetskultur, ellers mislykkes integreringen». Det er det absolutt, men hvem kan formulere det uten å bli beskyldt for å drive SDs virksomhet? Språk, klanære/kultur og religion er de konfliktområdene alt dreier seg om, men land skal bygges etter lov. Så kom igjen, alle kreative politikere fra venstre til høyre, kom med ideer uten å kjefte på hverandre!
Richard Nordstrøm, Högsjö

Svar på Jörgen Huitfeldts artikkel på DN-redaksjonssiden om felles verdier: Mitt forslag er Grunnlovens skrifter om demokrati, rettssikkerhet og grunnleggende friheter og rettigheter. Dette vil være et naturlig utgangspunkt med mange muligheter til fortsatt å leve et individuelt liv og praktisere din kultur slik du ønsker, individuelt og sammen med andre. Tenk at den allerede eksisterer, men blir lagt merke til så lite!
Thomas Simonsson

Om DN-artikkelen om leder S Magdalena Anderssons kritikk av statsminister Ulf Kristersson (M). Hvorfor tror du svenskene er så kritiske til muslimer? Det er for mange av dem. Hvem lokket dem hit? Jeg vet ingenting om hat mot svensk-palestinere. Å ikke likestille staten Israel med den vanlige jøde, akkurat som å ikke likestille Hamas med alle palestinere, er en selvfølge. Å gifte seg med en imam, men ikke registrere seg i folkeregisteret, viser at du er samboer dersom du bor på samme adresse. Ok, men du er ikke gift. I Sverige følger vi landets lover og regler.
Barbro Eriksson

Ja, det er nok et mysterium at to av de enkleste ordene i språket vårt har blitt så vanskelig for så mange mennesker å lære seg å bruke riktig, og at lærerstaben vår ser ut til å være ute av stand til å løse problemet. Interessant er det likevel at de som ikke kan skille mellom «hvor» og «hvor» likevel klarer å holde «der» og «der» adskilt. Det er nesten verdt en liten applaus.
Gunnar Kihlstedt

Jeg er enig med Torbjörn Ahlsén angående elevenes uvitenhet om det svenske språket. Hvor vanskelig kan det være å lære svensk grammatikk? Hvis du lærer et fremmedspråk, må du også lære grammatikken til det språket.
Ann-Britt Hellborg, Karlstad

Torbjörn Ahlsén, kanskje til og med noen lærere ikke vet forskjellen mellom ordene «hvor» og «hvor». Elendig! «Selv» og «ensom» er heller ikke synonymer du kan få for deg selv. Det kalles ikke engang «coming to bay». Du overvinner noen problemer. Meninger som en språkpoliti, som mange vil kalle meg.
Barbro Eriksson, Steinhammer

I går i Stockholm var bakken enkelte steder merkbart glatt. Det eneste stedet der det var sand jeg så var fortauet foran den sveitsiske ambassaden. Prisverdig!
Andreas Fisher, Valentina

Jeg og to av vennene mine som er over 80 år og bor i forskjellige deler av Stor-Stockholm deler den samme opplevelsen. Når vi setter oss på offentlig transport er det alltid noen som står opp og tilbyr plass. Og dette er unge og middelaldrende kvinner med innvandrerbakgrunn. Æres!
May-Britt Lundgren, Jarfalla

Jeg anser Jonas Fröbergs inntreden som «trafikkpoliti» som virkelig bemerkelsesverdig. En bilskribent uten innsikt i normal trafikkatferd skiller seg ut. Hans tolkning av hvordan man kjører bil i kø avviker fra all praksis. Å danne en lang kø på en to kjørebane skaper bare unødvendig lange køer. I stedet bør vi alltid tilstrebe å danne to like lange køer mot et sted hvor et kjørefelt forsvinner. Så hengselprinsippet kan brukes best mulig før innsnevringen og situasjonen oppleves som rettferdig, trafikken flyter lettere og ingen trenger å føle at andre sjåfører har stimlet seg inn i køen.
For Eklund, Stockholm

Jeg leste i DN at:
● De liberale ønsker å åpne Systembolaget på søndager. Har ikke liberale noe viktigere å kaste bort tiden sin med i denne komplekse verden? Tenk på alle barna som bor i utrygge hjem med alkohol og problemer!
• Du har blitt pålagt å ta en rusprøve og få erstatning. Mannen måtte fornye ADHD-terapien. Han ble bedt om å gi en urinprøve for å teste for tilstedeværelse av narkotika. Til slutt ble det gitt kun én spyttprøve. Konklusjonen ble at den diskrimineringsansvarlige fant at denne prosedyren ikke var gjenstand for noen individuell vurdering. Mannen får en erstatning på 50.000 svenske kroner fra sin region. Sammenlign det med alle de syke som må bekymre seg for å beholde sykelønnen og til og med miste den.
Kan disse hendelsene virkelig være sanne?
Britta Pettersson, pensjonert, Vällingby

Enig med Ulrica Moraeus (Bemerket 20. november) angående atomavfall. Farlig uranutvinning er ikke en gang nevnt. Av hvem og hvor vil det bli hentet ut? Det er virkelig ikke bra for miljøet.
Annchristine Alm, Umeå

Vil du også foreslå et bidrag til Notato-tegneserien? Send en mail til insandare@dn.se! Et mindre utvalg publiseres på avisens abonnementsside og et større utvalg på dn.se/insandare fra mandag til fredag. Redaktør: Mats J Larsson. Du kan lese mer om bidragsyterne i DN Her.

Related Videos

Leave a Comment