Home » Påsketradisjoner: når kaninen hopper med eggene | Nyheter fra hele verden

Påsketradisjoner: når kaninen hopper med eggene | Nyheter fra hele verden

by Liv Ullmann

Berlin – En kanin som bærer egg. Det høres litt rart ut, men det har en tradisjon. Hvor lenge har han hoppet rundt i hagen og hvilke andre skikker påsken fører med seg – her er noen fakta:

Eieren

Allerede i antikken ble egget ansett som et symbol på liv. I kristendommen utviklet den seg som et tegn på Jesu oppstandelse: den inneholder liv i seg selv, på samme måte som graven inneholder Kristus, fra hvem han står opp.

Skikken med å gi egg i påsken har eksistert siden 1500-tallet. Egg var tabu under Kristen fastetid på den tiden, men kyllinger fortsatte naturlig nok å legge dem. For å bevare dem ble de kokt og tradisjonelt farget røde. Rødt regnes som livets farge, men også et tegn på Kristi blod. I dag glitrer hardkokte påskeegg i alle farger. For å dekorere blir rå egg blåst av og deretter malt eller på annen måte kunstnerisk dekorert.

hare

Nært knyttet til dagens påskeegg har det en lignende betydning. Romerne så allerede på kaninen som et tegn på fruktbarhet fordi den formerer seg så raskt. I middelalderen betalte bøndene naturaavgifter for jorden de dyrket. En av datoene falt jevnlig i påsketiden, for eksempel skjærtorsdag. Da fungerte hardkokte egg som leie, men også kaniner. Det er mulig at denne tilfeldigheten i tid og sammenlignbar symbolikk førte til at påskeharen skapte eggene som en figur.

Den ble vitenskapelig nevnt allerede på slutten av 1600-tallet. I verket «Of Easter Eggs» («De ovis paschalibus»), utgitt i 1682, heter det at i det sørvestlige Tyskland, i Pfalz, Alsace og Westfalen ble slike påskeegg kalt kaninegg. Fortell enkle mennesker og små barn at påskeharen klekker dem og gjemmer dem i gresset. Dette er mer eller mindre fortsatt tilfelle i dag. Nå er det imidlertid hovedsakelig sjokoladeegg og annet godteri som gjemmer seg for barn i hager og grøntområder. Fra påskeharen, selvfølgelig.

Brann

Hos germanerne ble våren møtt med bål. Den skal jage bort den mørke årstiden, hekser og spøkelser. De første kristne påskebrannene var trolig rundt 750 i Frankrike. De har vært kjent i tysktalende land siden 1000-tallet.

Ved og kvister samles og stables i løpet av vinteren til påskebålet. Som en del av feiringen av påskevaken, natt fra skjærelørdag til påskedag, tennes det foran kirken, deretter tennes påskelyset og bæres inn i den mørke kirken. Mange steder i Tyskland har imidlertid dette kristne båndet falt i bakgrunnen. Folk møtes ved påskebålet, som ofte tennes en annen påskedag også, prater, drikker eller spiser.

© dpa-infocom, dpa: 220410-99-867504 / 2

Related Videos

Leave a Comment