Home » Norges statlige formuesfond er i positivt territorium: økonomi

Norges statlige formuesfond er i positivt territorium: økonomi

by Siv Jensen

Norges oljefond, verdens største statlige formuesfond, opplevde en betydelig verdiøkning i første halvår. Drevet av sterke aksjemarkeder ga fondet en avkastning på 10 %, eller rundt 1,5 billioner kroner, tilsvarende en økning på over 130 milliarder euro. Det går fram av halvårsrapporten til den såkalte utenlandske pensjonskassen, presentert på en pressekonferanse onsdag av fondets direktør Nicolai Tangen og hans stedfortreder Trond Grande.

Fondets volum økte med nesten 2,9 billioner kroner til 15,3 billioner kroner (1,34 billioner euro) per 30. juni. Dette skyldes på den ene siden den høye yielden, men også svekkelsen av kronen og overføringer fra den norske staten. Det norske oljefondet fungerer som forsikring for fremtidige generasjoner når oljeboring ikke lenger kan gjennomføres. Den drives av inntekter fra norsk olje- og gassproduksjon, administreres av sentralbanken på vegne av Finansdepartementet og investerer i rundt 9200 selskaper verden over, inkludert selskaper som Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung.

På samme tid i fjor led oljefondet store tap på grunn av børsuro knyttet til krigen i Ukraina og inflasjonsfrykt. Den gang var yielden minus 14 % – ifølge sentralbanken hadde daværende aksjenedgang i teknologiselskapene en særlig negativ effekt. Nå er det hovedsakelig aksjene til amerikanske teknologiselskaper som genererer inntekter, forklarte Tangen, spesielt aksjene til Apple, Microsoft, Nvidia, Meta og Amazon.

Related Videos

Leave a Comment