Home » MP svinger på NATO-medlemskap | fastlege

MP svinger på NATO-medlemskap | fastlege

by Liv Ullmann

På Miljöpartiets kongress i Örebro vedtok partiet å godta Sveriges eventuelle medlemskap i NATO.

Dette er en klar holdningsendring fra et parti som historisk har vært åpenlyst kritisk til NATO.

Nå vil ikke partiet presse på for at Sverige skal gå ut når Sverige først blir med.

Men ikke alle i partiet er enige.

– NATO er en global politisk posisjon. Vi tar utgangspunkt i et bipolart verdensbilde, historisk utdatert, der du er god eller dårlig og du må velge hvilken side du skal stå på, sier Lotta Hedström, tidligere talsperson for De Grønne fra 1999 til 2002.

MP og Vänsterpartiet var de eneste partiene som stemte nei da Riksdagen i mars støttet Sveriges medlemskap i NATO med stort flertall.

«For vår sikkerhet»

Rasmus Ling, stortingsrepresentant og talsperson for migrasjonspolitikk, mener Miljøpartiet De Grønne bør gå enda lenger og støtte NATO fullt ut.

– Jeg synes Sverige bør være med. Dels for vår sikkerhet, men også for å forsvare oss, sammen med andre, fra et land som har vist hvordan det oppfører seg, sier han.

– Søknaden er lagt fram og den er avgjort, men vi må ta stilling som part til hva vi mener uavhengig av hva andre mener. Vi må kunne diskutere hva Sveriges rolle i NATO skal være.

Han siterer andre grønne partier, ikke minst de finske grønne, som ombestemte seg og sa ja. Spørsmål som kjernefysisk nedrustning er også viktig for å kunne utøve innflytelse innenfra Alliansen, etter hans syn.

– Det tok oss flere år før vi ombestemte oss om EU-medlemskap og godkjente det, og jeg synes vi bør gjøre det raskere nå, slik at vi kan ha en bedre ide om hva Sverige vil bruke NATO til.

«Ikke gjør Sverige tryggere»

Standpunktet til parlamentarikerens ledelse var nettopp at partiet ikke skulle presse på for utmelding.

Pär Holmgren, medlem av partiets råd og medlem av EU-parlamentet, tror ikke at det svenske medlemskapet vil styrke sikkerheten.

– Dette ville uansett etter min mening ikke gjort Sverige tryggere. Men det trenger ikke bli farligere heller, det kommer an på hvordan vi forvalter medlemskapet.

Alice Bah Kuhnke, også MEP, sier hun støtter Riksdagens vedtak i mars.

– Nå er det et faktum at Sverige har bestemt at vi skal bli medlemmer av NATO, og derfor støtter vi miljøvernere vedtaket som er tatt av Riksdagen.

Sverige søkte om NATO-medlemskap, sammen med Finland, 18. mai 2022.

Den 5. juli samme år fikk Sverige og Finland formelt status som potensielle medlemmer, «invitert» på engelsk.

For Finlands del ble prosessen avsluttet i april i år, da medlemskapet ble helt klart etter at Ungarn og Tyrkia ble de siste NATO-landene som ratifiserte landets forespørsel.

På NATO-toppmøtet i Vilnius i begynnelsen av juli lovet president Recep Tayyip Erdogan å sende den svenske anmodningen til parlamentet for ratifikasjon «så snart som mulig».

Den 23. oktober kunngjorde det tyrkiske presidentkontoret at Erdogan hadde signert og videresendt Sveriges forespørsel til NATO til parlamentet.

Ungarn har sagt at godkjenning bare er et spørsmål om «teknisk» og at landet ikke skal være det siste som ratifiserer. Men avgjørelsen ble utsatt flere ganger

Related Videos

Leave a Comment