Home » Kristne i alle aldre samlet seg til strategisk bønn

Kristne i alle aldre samlet seg til strategisk bønn

by Liv Ullmann

For første gang ble Nasjonal bønnekonferanse arrangert uten initiativtaker Anders Gerdmar, som gikk bort tidligere i år. Men stafettpinnen er passert og årets utgave av bønnekonferansen har mobilisert supplikanter fra et bredt geografisk område av Sverige.

Programmet strakte seg fra morgen- til kveldsbønn, ledet av ungdom.

På VM i dag besøk i løpet av formiddagen fredag, ble korte taler av ulike foredragsholdere ispedd bønner for skolesystemet, evangelisering og kristne entreprenører.

Et annet bønnemøte på formiddagen hadde temaet «Den unge generasjon kristne», om at generasjonsskiftet fra eldre til unge har sviktet i mange menigheter og har dermed bidratt til å gjøre menigheten svak, forminsket og marginalisert.

– Det er behov for krisebevissthet, et behov blant svenske pastorer, som en ung generasjon er i ferd med å savne, sa Marco Strömberg, en av arrangørene av bønnekonferansen.

– Da jeg ble reddet i Södermalmskyrkan på 1980-tallet, var det på fredager noe som het «Böneberget». Der var det ganske naturlig for gamle, unge og nyfrelste å be side om side i timevis.

Daniel Steen, pastor i Sion-samfunnet i Flen, var av samme oppfatning, ifølge at selve kirkens virksomhet noen ganger er strukturert på en slik måte at det utilsiktet skaper uønskede grenser mellom ung og gammel. Unge voksne finner ikke veien i menigheter.

– Jeg prøvde å finne ut hvorfor unge som var med i kirkelige aktiviteter forlater kirken i voksen alder. Da jeg begynte å lete etter dem, en etter en, skjønte jeg at en fellesnevner var at de ikke klarte å oppleve et sant møte med Gud, sier Daniel Steen.

Han mener at «voksne kristne» er ansvarlige for å gjøre disipler av dem som er «unge i troen». Etter hans mening må grunnlaget for ungdomsvirksomhet være å være rollemodeller og føre fakkelen videre.

Konferansen var preget av en klar linje og en tone av ydmykhet og motløshet i møte med landets og kongregasjonens situasjon.

Bibellærer Johnny Foglander ledet en økt om «Bibelsk teologisk utdanning.» Han hevdet at akademisk teologisk utdanning fra slutten av 1800-tallet og fremover er gjennomsyret av naturalisme, der Bibelens autoritet som Guds ord blir stilt spørsmål ved og studert med helt verdslige briller.

Foglander sa fruktene av dette er godt synlige i Statskirken, men har også smittet over på opplæringen av frikirkeprester.

– Disse systemene for tankekonstruksjon undergraver fremtidige pastors tro på Ordet. Vi må be om en forsvarlig teologisk utdanning, sa han.

I løpet av fredag ​​ettermiddag økter, ble enda et stort antall deltakere med i bykirken. Omtrent femten pastorer og ledere delte det som lå på hjerte og ledet deretter menigheten i strategisk bønn.

En av disse var pastor Desta Haregot, som snakket om behovet for å vende tilbake til «gammeldags vekkelsesbønn», der vi bokstavelig talt går på kne og roper til Gud om menneskers frelse. Haregot oppfordret bønnedeltakerne, som en profetisk handling, til å ta hender sammen og danne bønnelenker i menighetssalen.

– Gud kobler nå sammen kristne fra vidt forskjellige bakgrunner som gjør felles sak og ber om vekkelse i Sverige. Det vil ryste Satans rike til dets grunnvoller, sa han.

Related Videos

Leave a Comment