Home » Kjent kritiker av islam og ateist er nå kristen – advarer mot trusler mot Vesten

Kjent kritiker av islam og ateist er nå kristen – advarer mot trusler mot Vesten

by Liv Ullmann

Ayaan Hirsi Ali er født i Somalia og oppvokst som muslim. Hun ble utsatt for kjønnslemlestelse, bodde i nærheten av det muslimske brorskapet og ble gift mot sin vilje før hun klarte å rømme.

Hun ble deretter en kjent opinionsleder og skribent som brukte mange år på å kritisere islam og måten muslimske kvinner undertrykkes på i religionens navn.

Hirsi Ali forteller nå seg selv at hun ble tiltrukket av ateisme og at hun opplevde «adopsjonen av en holdning av skepsis til religiøs lære» som en lettelse. Han følte at den ateistiske påstanden om at religion først og fremst er basert på frykt ga gjenklang i hans liv og erfaringer med islam.

«Jeg hadde levd for lenge i frykt for alle de forferdelige straffene som ventet meg […] Jeg trodde at jeg som ateist ville unnslippe frykt», skriver hun en tekst på UNHERD-nettstedet.

Ayaan Hirsi Ali han sluttet imidlertid ikke fred med denne livsfilosofien.

«Ateisme har ikke klart å svare på et enkelt spørsmål; Hva er meningen og hensikten med livet?» hun skriver.

Deretter bemerker Hirsi Ali at i løpet av sin lange reise gjennom ørkenen av frykt og usikkerhet, har hun nå funnet en mer tilfredsstillende måte å nærme seg livet på:

«Det er en bedre måte å møte tilværelsens utfordringer enn hva islam og utroskap hadde å tilby.»

Ifølge Ayaan Hirsi Ali er svaret kristendommen.

«Dette er grunnen til at jeg ikke lenger anser meg selv som en muslimsk frafallen, men en omvendt ateist. Selvfølgelig har jeg fortsatt mye å lære om kristendommen. Hver søndag oppdager jeg noe mer i kirken.»

En viktig del av teksten hennes bruker Hirsi Ali på å argumentere for at behovet for kristen tro er presserende på globalt nivå.

«Den vestlige sivilisasjonen er truet av tre forskjellige, men beslektede krefter», skriver han og siterer autoritære regimer som Russland og Kina som en trussel.

De to andre er, ifølge Hirsi Ali, islamisme og den raskt voksende woke-ideologien som «tærer på neste generasjons moralske tråder».

Det «nihilistiske tomrommet» den som har oppstått i Vesten må fylles, ellers vil det være umulig å møte utfordringene til disse kreftene fordi de alle tilbyr bredere fortellinger om tilværelsen som tiltrekker tilhengere, etter hans mening.

«Vi kan ikke stå opp mot Kina, Russland og Iran hvis vi ikke kan forklare folket vårt hvorfor det er viktig å gjøre det. Vi kan ikke bekjempe den våkne ideologien med mindre vi kan forsvare sivilisasjonen den er fast bestemt på å ødelegge. Og vi kan ikke motarbeide » Islamisme kun med sekulære verktøy. For å vinne muslimers hjerter og sinn her i Vesten, må vi tilby dem noe mer enn Tiktok-videoer.»

Ifølge Hirsi Ali vi trenger ikke lete etter «en eller annen new age-blanding av rusmidler og oppmerksomhet».

«Kristendommen har alt,» skriver han.

Publikasjonen, som har tittelen «Why I’m a Christian Now» vakte mye oppmerksomhet rundt om i verden. Skuffelse kommer til uttrykk på flere ateistiske sider, mens mange kristne gleder seg over hans omvendelse. Det er mange på sosiale medier som ber om bønn for Hirsi Alis fortsatte reise med Kristus.

Related Videos

Leave a Comment