Home » Börse Frankfurt News: Håper på et renteplatå (ukentlig utsikter)

Börse Frankfurt News: Håper på et renteplatå (ukentlig utsikter)

by Siv Jensen

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) – ECB har hevet renten og beslutninger fra en rekke andre sentralbanker er nå avventet. Av spesiell interesse: onsdagens Fed-møte.

18. september 2023. FRANKFURT (Frankfurt-børsen). Etter den neste Renteøkning Forrige uke retter ECB nå oppmerksomheten mot USA. Det neste møtet i den amerikanske sentralbanken finner sted der onsdag. «I motsetning til ECB, vil Fed sannsynligvis forbli taus og la styringsrentekorridoren ligge mellom 5,25 og 5,50 prosent,» sier Jörg Krämer, sjeføkonom i Commerzbank. Fordi inflasjonen og veksten er på veien ønsket av den amerikanske sentralbanken. «I en ikke så fjern fremtid kan rentekutt til og med være på agendaen.»

I tillegg til Fed skal også Bank of England og sentralbankene i Sveits, Sverige, Norge og Japan bestemme styringsrenten denne uken. I håp om at toppen i rentenivået nå er nådd, gikk DAX mot 16.000 poeng forrige uke. Ved børsslutt fredag ​​var verdien igjen bare 15 894 poeng. På de amerikanske børsene tapte S&P 500-indeksen 1,22 % til 4 450 poeng, Nasdaq 100 tapte 1,75 % til 15 202 poeng. DAX var litt i minus på 15.820 poeng mandag morgen.

«Ekstremt moderat vurdering av tyske aksjer»

Helaba ser gode muligheter for årsavslutning på det tyske aksjemarkedet. «Fra et grunnleggende synspunkt er det sterkeste argumentet for tyske aksjer deres ekstremt moderate verdivurdering,» forklarer analytiker Markus Reinwand. Basert på de viktigste indikatorene som P/E, P/B eller pris-kontantstrømforholdet, er virkelig verdi av DAX for tiden rundt 17 500 poeng. Selv den klassiske sesongtrenden tyder på prisøkninger. Det er fortsatt mange spørsmålstegn angående økonomien. Erfaring viser imidlertid at også disse fasene gir størst avkastningspotensial. «Fordi bare de som er villige til å ta risiko og har de rette instinktene kan dra nytte av en bonus.»

Amerikanske aksjer: dyrere, men mer interessant?

Weber Banks Jens Herdack mener amerikanske aksjer har en fordel. «For tiden anslår estimater en vekst i den amerikanske økonomien på solide 2% sammenlignet med året før. For Europa er det imidlertid ingen som tviler på at Europa vil fortsette i resesjon», forklarer porteføljeforvalteren. I likhet med økonomien utvikler det amerikanske aksjemarkedet seg bedre enn sine motparter i Europa og fremvoksende markeder. «Selv om det fortsatt er betydelig dyrere, gir det tilgang til selskaper som opererer i et betydelig mer fordelaktig økonomisk miljø.»

Shiny Arm IPO

Årets største amerikanske børsnotering så langt har vært en stor suksess. De nye aksjene til chipdesigner Arm ble ikke bare betydelig overtegnet, men prisen steg også fra $51 til over $63 på den første handelsdagen. Aksjene ble notert på Frankfurt-børsen samme dag og har vært handlet der siden (US0420682058).

Schott Pharma IPO-detaljer publisert

Det er også planlagt en stor børsnotering her i landet: 23 % av den Mainz-baserte glassemballasjeprodusenten Schott Pharma skal børsnoteres i slutten av september. For dette formålet, fra i morgen tirsdag til 27. september, vil det bli tilbudt 34,6 millioner aksjer, i et område mellom 24,50 og 28,50 euro. Debuten på børsen er berammet til påfølgende dag.

Viktige forretnings- og økonomiske datoer i uken

Mandag 18. september

Utvalgsindekser: Indeksjusteringer annonsert 6. september vil tre i kraft. DAX forblir uendret. United Internet erstatter Krones i MDAX og gir plass til Thyssenkrupp Nucera i SDAX. IONOS erstatter Basler på SDAX. Videre vil Energiekontor bli inkludert i TecDAX for Eckert & Ziegler.

Onsdag 20. september

20:00 USA: Rentebeslutning fra den amerikanske sentralbanken. Sentralbanken vil trolig la referanserenteområdet ligge mellom 5,25 og 5,5 %, som Deutsche Bank forklarer. Men på grunn av den nylige økningen i inflasjonsraten og robust detaljsalg, vil pengemyndighetene sannsynligvis sikte på en mulig ytterligere renteøkning i november og en økning i langsiktige renter.

Torsdag 21. september

Rentevedtak i Sveits, Sverige og Norge.

13:00. Storbritannia: Bank of Englands rentebeslutning. Det er mye å si for videre og definitive renteinngrep, sier kapitalforvalter DWS. Selv om det er klare tegn på en økonomisk nedgang, har eiendomsmarkedet vært svakt en stund. Den restriktive gjør lite inntrykk pengepolitikken Men til nå har vi stolt på lønnsutviklingen.

Fredag ​​22. september

Japan: Bank of Japans rentebeslutning. Ifølge Robert Halver i Baader Bank er det ingen fare for et radikalt brudd med den japanske sentralbankens fundamentalt ultra-ekspansive pengepolitikk. Når det gjelder overdreven gjeld og aldring i Japan, er hendene bundet.

11:00. Eurosonen: Innkjøpssjefindeks september. Europeisk økonomi er i en svak fase, som DekaBank påpeker. De viktigste negative faktorene inkluderer den restriktive pengepolitikken til ECB og den begrensede etterspørselen etter eksport fra utlandet. Ingen bedring i sikte for tredje kvartal.

av: Anna-Maria Borse, 18. september 2023, © Deutsche Börse AG

(Deutsche Börse AG er eneansvarlig for innholdet i spalten. Bidrag utgjør ikke en oppfordring til kjøp eller salg av verdipapirer eller andre eiendeler.)

Related Videos

Leave a Comment