Home » Tyskland investerer dobbelt så mye i veiinfrastruktur som i jernbaneinfrastruktur

Tyskland investerer dobbelt så mye i veiinfrastruktur som i jernbaneinfrastruktur

by Russell Crowe

Tyskland investerer dobbelt så mye i veiinfrastruktur som i jernbaneinfrastruktur

Jernbanelokomotiver

©AFP

I løpet av de siste 30 årene har Tyskland investert omtrent dobbelt så mye i veiinfrastruktur som i jernbaneinfrastruktur. Dette er konklusjonen i en studie publisert tirsdag av Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy og tenketanken T3 Transportation på vegne av Greenpeace. Tall fra nyere år viser også «at tysk politikk fortsatt er helt fokusert på biler».

Ifølge rapporten undersøkte de to tenketankene investeringer i vei- og jernbanesektorene i de 27 EU-landene samt Storbritannia, Norge og Sveits. Sammenlignbare data for disse 30 landene var tilgjengelig for årene 1995 til 2018. I denne perioden ble det i gjennomsnitt investert 66 prosent mer i vei enn i jernbane.

I Tyskland skal merforbruket ha overskredet 100 prosent: 278,4 milliarder euro ble brukt på veier, mot bare 132 milliarder på jernbane. Mens Tysklands jernbanenett krympet med 15 prosent til 38.400 kilometer i 2020, økte motorveinettet med 2.000 kilometer (18 prosent).

I internasjonal sammenligning er det bare Litauens, Polens og Portugals jernbanenett som har gått mer tilbake enn Tyskland. Og bare Spania, Frankrike og Portugal har bygget flere kilometer med motorveier sammenlignet med det eksisterende nettverket.

Men når det gjelder tilleggsinvesteringer i hele veinettet sammenlignet med jernbaneinvesteringer, er ikke Tyskland på topp 10. Land som Romania, Kroatia, Polen og Irland brukte langt mer på nye veier enn på nye skinner mellom 1995 og 2018.

Nyere tall tyder på at utgiftene konvergerer: I land som det allerede finnes tall for, falt merutgiftene til veier betydelig til 34 prosent mellom 2018 og 2021. Også i Tyskland falt gapet mellom voluminvesteringer i begge transportmåtene til 84 prosent . Endringen er imidlertid mindre enn i andre land, hvor Greenpeace konkluderer med at Tyskland vil forbli et billand inntil videre.

AFP

Related Videos

Leave a Comment